Hapšenje Ratka Mladića je moralna obaveza Srbije

13 Jun 2010

Hapšenje Ratka Mladića neće umanjiti zločin u Srebrenici ali će svakako pokazati da Srbija ima osetljivost i empatiju prema žrtvama koje očekuju zadovoljenje pravde. Ne manje važno Srbija time pokazuje i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti

Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici a glavni vinovnik tog zlo?ina  Ratko Mladi? je još na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred. Brojne generacije mladih koje dolaze taoci su te hipoteke i nespremnosti vlade da izvrši svoje obaveze prema Haškom tribunalu. Ali pre svega svoje moralne obaveze prema žrtvama i budu?nosti Srbije.
Srebrenica je isprovocirala nepodeljenu moralnu osudu u svetu. Me?unarodni sud pravde doneo je presudu po tužbi BiH u kojoj je utvrdio genocid u Srebrenici a Srbiju proglasio odgovornom za nespre?avanje genocida. Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugoslaviju je tako?e doneo nekoliko presuda koje potvr?uju genocid u Srebrenici. Pred ovim sudom u toku je još nekoliko slu?ajeva kao što su Radovan Karadži?, Mom?ilo Periši?, Frenki Simatovi?, Jovica Staniši? kojima se tako?e sudi za genocid u Srebrenici ali i drugim lokacijama širom Bosne.
Evropski parlament je doneo Deklaraciju kojom se 11. juli proglašava  danom se?anja  na zlo?in u Srebrenici.
Srbija je nedavno, poštuju?i presudu Me?unarodnog suda pravde, usvojila Deklaraciju o osudi zlo?ina u Srebrenici ?ime je prihvatila i svoju odgovornost. To je važan korak za priznavanje tog zlo?ina, ali on nema puni smisao bez hapšenja Ratka Mladi?a.
Zbog toga tražimo od Vlade Srbije da bez odlaganja uhapsi Ratka Mladi?a i preda ga Haškom tribunalu. Svako odlaganje dodatno diskredituje vladu i smanjuje mogu?nost Srbije da se pred svetom pokaže odgovornom za svoje postupke, sada i u prošlosti.
Hapšenje Ratka Mladi?a ne?e umanjiti zlo?in u Srebrenici ali ?e svakako pokazati da Srbija ima osetljivost i empatiju prema žrtvama koje o?ekuju zadovoljenje pravde. Ne manje važno Srbija time pokazuje i odgovornost prema sopstvenoj budu?nosti.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava u Srbiji
Fond za otvoreno društvo
Gra?anske inicijative
Nezavisno udruženje novinara Vojvodine
CKZD
Žene u crnom
Incest Trauma Centar-Beograd
Centar za regionalizam, Novi Sad
Zelena mreza Vojvodine, Novi Sad
Centar za mir i razvoj demokratije
Centar za gra?ansko delovanje
Kulturni Centar DamaD
Ekoloska gra?anska inicijativa
Udruženje gra?ana „POLIS FEST”
Nedeljnjik “Kikindske”
Centar ZIVETI USPRAVNO
Humanitarno udruzenje “Romsko srce”
Centar za ljudska prava-Nis
PAAD centar
NVO NEC-RP – Kragujevac
Praxis
Centar za informativnu pomoc – CIP Humana
Sandzacki odbor za zastitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
Vojvo?anski klub, Novi Sad
Argus – Civilno udruženje Ma?ara u Vojvodini za prava manjina
Glas razlike
Rekonstrukcija Zenski fond
Regionalni centar za manjine

Podelite ovu stranicu!