Hapšenje političara u Španiji, pronevjereno 250 miliona eura

28 Oct 2014

U velikoj antikorupcijskoj akciji privedena je 51 osoba, uključujući članove vladajuće stranke i opozicije

Policija u Španiji uhapsila je više od 50 politi?ara širom zemlje, uklju?uju?i bivešg generalnog sekretara španske vladaju?e konzervativne Narodne stranke.

U velikoj antikorupcijskoj akciji privedena je 51 osoba, uklju?uju?i ?lanove vladaju?e stranke i opozicije, optuženih da su bili dio velike korupcijske mreže.

Ovi zvani?nici se terete da su davali dozvole za razne poslove, gradnju kompanija te za uzimanje mita i sklapanje “javnih ugovora u vrijednosti od 250 miliona eura”.

U akciji je zamrznuto 400 bankovnih ra?una, a 260 kompanija se istražuje.

Nelegalne provizije

Tužilaštvo sumnji?i “op?inske poslanike i zvani?nike” da su bili sau?esnici “direktora preduze?a” u sektorima gra?evinarstva i energije, omogu?ivši im da za samo dvije godine sklope mlionske ugovore.

Poslanici su “zauzvrat dobivali nelegalne provizije”.

Državni sud u Madridu, krivi?ni sud specijaliziran za kompleksne slu?ajeve, istraživao je od juna ovaj predmet, koji sadrži delikte kao što su “pranje novca”, “korupcija”, “malverzacije” i “trgovinu utjecajem”.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!