Hadžajlić: Vojvodina na marginama državne politike

03 Apr 2012

U Vojvodini nema dovoljno ni snage ni ambicije da se iznutra drugačije organizuje

Šef vojvo?anskog izbornog štaba “Preokreta” Goran Hadžajli? izjavio je da je Vojvodina ugrožena i ubrazno zaostaje zato što je na marginama državne politike.

“U Vojvodini nema dovoljno ni snage ni ambicije da se iznutra, politi?ki, ekonomski i socijalno druga?ije organizuje”, naveo je Hadžajli? u saopštenju za javnost.

Kako je rekao, “Preokret” želi da sprovede jednostavan ali zaboravljeni princip “partijama i politi?arima politika, tržištu ekonomija, stru?njacima klju?na mesta, rezultati a ne kvote kao jedino merilo uspeha”.

Prema njegovim re?ima, da bi se to desilo mora se ukinuti zatvoreni i partijski kontrolisani sistem koji je mnogo beživotniji nego bilo kada u proteklih 20 godina.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!