GV: Progon za unutrašnje potrebe

04 Mar 2011

Umesto da se država Srbija suoči sa svojom agresivnom i ubilačkom politikom iz devedesetih, ona praktično sada istu politiku pokušava da sprovodi “mirnim sredstvima”

Povodom hapšenja sarajevskog generala Jovana Divjaka, “Gra?anska Vojvodina” upozorava da raspisivanje poternica za gra?anima drugih država Srbija koristi za unutrašnja politi?ka pitanja, žele?i da minimizuje svoju ulogu u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Ve? više puta je pokazano da vlasti Srbije podižu ovakve poternice bez bilo kakvih dokaza i da tim poternicama nije cilj procesuiranje ratnih zlo?ina, ve? da su proizvod politi?ke odluke da na medijskom i simboli?kom planu relativizuje našu sramotnu nedavnu prošlost.

Posebno gorak utisak ostavlja ?injenica da se na udaru srbijanske politi?ko-pravne samovolje sada našao ?ovek koji je jedan od simbola otpora grada koji je bio ubijan tokom ?etiri godine opsade. Podse?amo da je tokom opsade na Sarajevo dnevno ispaljivano više od 300 projektila, a da je tokom opsade poginulo više od 11.000 ljudi,  me?u kojima više od 1.500 dece, dok je 50.000 gra?ana Sarajeva delimi?no i teško ranjeno. Tako?e, podse?amo da je general Divjak jedan od onih koji su se godinama zalagali za gra?anske vrednosti i multinacionalnu BiH, a izgleda da vlastima u Srbiji upravo takvi posebno smetaju.

Umesto da se država Srbija napokon suo?i sa svojom agresivnom i ubila?kom politikom iz devedesetih godina, ona prakti?no sada istu politiku pokušava da sprovodi “mirnim sredstvima”, nanose?i ne samo štetu gra?anima drugih država nego i samoj sebi i odašilju?i poruke svetu o svojoj neozbiljnosti i odlu?nosti da suštinski ne promeni politiku prema susedima.

Tako?e, o?igledno je da kroz ove poternice vlasti Srbije pokušavaju da prikriju vlastitu nesposobnost da uhapse i Haškom tribunalu izru?e Ratka Mladi?a i Gorana Hadži?a, uprkos postojanju brojnih dokaza da su haški begunci u duga?kom periodu uživali zaštitu države Srbije.

Gra?anska Vojvodina
Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za razvoj civilnog društva
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd-Novi Sad
Gra?anski fond “Panonija”
Gra?anska akcija Pan?evo
Zelena mreža Vojvodine
Otvoreni licej Sombor

Podelite ovu stranicu!