Odluka Ustavnog suda je uvreda građana Vojvodine

11 Jul 2012

Građanska Vojvodina: Smeta im i pomen Vojvodine

Koalicija nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” smatra da je odluka Ustavnog suda Srbije, po kojoj su ?ak 22 odredbe Zakona o utvr?ivanju nadležnosti AP Vojvodine u suprotnosti sa Ustavom Srbije – još jedna uvreda za gra?anke i gra?ane Vojvodine. Ona je i uvreda za pravo i pravni sistem, ali i cini?no podsmevanje instituciji nezavisnosti pravosu?a. Ukazujemo na to da su nadležnosti pokrajine utvr?ene ovim zakonom bile pre svega simboli?kog karaktera, ali je o?igledno da onim mo?nicima koji stoje iza odluke smeta i sam pomen imena Vojvodine.

Postavlja se pitanje da li je ovo još jedna kazna za Vojvo?ane koji tradicionalno ve? na izborima glasaju druga?ije od ostatka Srbije, kao i da li se ovom odlukom sudije Ustavnog suda preporu?uju novoj vlasti. Gra?ani Vojvodine odbacili su sadašnji Ustav na referendumu 2006. godine, pa ih Ustavni sud možda i zbog toga kažnjava. Izme?u ostalog, on je utvrdio da je protivustavno da Vojvodina ima kancelariju u Briselu, a da je istovremeno recimo Kragujevcu to dozvoljeno. Dvodecenijsko ponižavanje i urušavanje Vojvodine se nastavlja, istim ritmom kojim se Srbija neprestano okre?e unutar zatvorenog nacionalisti?ko-zlo?ina?kog kruga. Da stvar bude simboli?na i apsurdna, pravni eksperti koji su “ube?ivali” Ustavni sud u neustavnost odredbi ovog zakona jesu bivši ili sadašnji bliski saradnici haških optuženika.

“Gra?anska Vojvodina” je 2006. godine organizovala bojkot ustavnog referenduma. Smatrali smo da je procedura donošenja novog Ustava, kao i njegov sadržaj – u suprotnosti sa elementarnim demokratskim i pravnim principima. Ovaj Ustav je sveo vojvo?ansku autonomiju na brojku, usvojen je bez javne rasprave u no?nom glasanju dok su koze ?uvale kupus, pravni?ki je nepismen, diskriminatorski i ostavlja prostora za arbitrarnost prilikom procene ustavnosti pojedinih akata… Upravo je ova odluka Ustavnog suda pokazala koliko je neodrživ ovaj Ustav. Smatramo da je potrebno napraviti široki gra?anski front za njegov promenu.

Pozivamo organizacije civilnog društva iz Beograda i ostatka Srbije da iskažu svoje mišljenje o presudi Ustavnog suda, ali i da podrže vojvo?ansku autonomnost kao istorijsku i demokratsku tekovinu. Ne smemo dozvoliti da arogantna centralisti?ka vlast daljim ponižavanjem gra?ana Vojvodine dovede do toga da se krupna politi?ka pitanja po?nu ponovo rešavati van institucija sistema.

Gra?anska Vojvodina

Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za regionalizam
Centar za razvoj civilnog društva
Gra?anski fond Panonija
Gra?anska akcija Pan?evo
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Otvoreni licej

Saopštenje je podržao i Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Podelite ovu stranicu!