GV: Hitno pronaći napadače na IC i CKC

02 Aug 2011

Napadi na Islamski centar i Crnogorski kulturni centar svedoče o nameri ekstremnih nacionalista da zbivanja na Kosovu, po scenariju iz 2004. godine, prebace u Vojvodinu

Inicijativa vojvo?anskih nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” najoštrije osu?uje napad na Islamsku versku zajednicu u Novom Sadu, koji se desio sino?, kao i kamenovanje Crnogorskog kulturnog centra u Lov?encu, koje se dogodilo u no?i izme?u subote i nedelja (30. i 31. juli). Tražimo od policije i istražnih organa da najhitnije reaguju i prona?u izvršioce ovih krivi?nih dela.

“Gra?anska Vojvodina” podse?a da su se obe institucije ve? nalazile na udaru ekstremista, a da izvršioci ranijih ataka nikada nisu otkriveni.

“Gra?anska Vojvodina” smatraa da ovi napadi svedo?e o nameri ekstremnih nacionalisti?kih krugova da, po scenariju iz 2004. godine, zbivanja na Kosovu iskoriste za širenje nacionalisti?ke histerije, kampanju straha i napade ne pripadnike nacionalnih manjina na teritoriji Vojvodine. Za razliku od 2004. godine, ovog puta država bi morala da stane na put esktremisti?kim huliganima i njihovim politi?kim sponzorima u bolesnim namerama da svoju poraženu šovinisti?ku politiku pokušaju sprovesti na tlu multietni?ke i multikonfesionalne Vojvodine.

Gra?anska Vojvodina

Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za razvoj civilnog društva
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Gra?anski fond “Panonija”
Otvoreni licej Sombor
Gra?anska akcija Pan?evo
Zelena mreža Vojvodine

Podelite ovu stranicu!