GV: Akademici opet napadaju

15 Mar 2011

Skandalozan nastup akademika u cilju odbrane "lika i dela" V. Koštunice zapravo je skandalozan napad na krhku demokratiju u Srbiji, na slobodu izražavanja i pravosudne organe

Inicijativa nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” smatra da je “odbrana lika i dela” Vojislava Koštunice, koju su prezentovali trojica akademika – Kosta ?avoški, Dobrica ?osi? i Matija Be?kovi? – zapravo skandalozan napad na krhku demokratiju u Srbiji, na medije, slobodu izražavanja, pravosudne organe, i na sve vrednosti na kojima po?iva savremena civilizacija.

Nastup akademika je ujedno i podstrek ekstremisti?kim grupama da nastave sa svojim “radom” na proganjanju svih onih ?ije delovanje nije u skladu sa agresivnom nacionalisti?kom politikom, koju personifikuju upravo ovi akademici i njihov šti?enik.

Politika, ?iji su oni dobrim delom tvorci, doživela je niz katastrofalnih poraza u nedavnoj prošlosti, ali ona i dalje nastavlja da uništava živote gra?ana Srbije. “Vrednosti” te politike štite oni koji su finansijski ili na drugi na?in profitirali tokom ratnih zbivanja i  izolacije zemlje. Teško da bi u druga?ijoj Srbiji ovi ljudi predstavljali bilo kakvu elitu, a kamoli da bi bili proglašavani za „nacionalne veli?ine”.

Svaki od ove trojice akademika dao je svoj re?iti doprinos toj politici ubijanja i ratnih razaranja tokom devedesetih godina prošloga veka. Zbog toga njihova odbrana Vojislava Koštunice ujedno predstavlja i manifestaciju ne?iste savesti. Akademici kao da se plaše da dolazi vreme da se preispita i njihova – ako ne krivi?na – ono bar moralna odgovornost za ono što su ?inili u nedavnoj prošlosti.

Ili, po onoj narodnoj: postavlja se pitanje da li ?e pravosudni organi Srbije, ako prikupe hrabrosti da i zaista preispitaju politi?ku pozadinu ubistva premijera Zorana ?in?i?a, teraju?i zeca – isterati i lisicu! Uostalom, kao što u svakoj prilici naglašavaju „legalisti”, u Srbiji niko ne sme da bude iznad zakona.

“Gra?anska Vojvodina” ne želi da veruje da ?e pravosudni organi posle “intervencije” akademika odustati od saslušanja Vojislava Koštunice u procesu preispitivanja politi?ke pozadine ubistva premijera ?in?i?a. Ako se to desi, to bi bio još jedan užasan poraz Srbije, prava i pravde.

GRA?ANSKA VOJVODINA

Gradjansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za razvoj civilnog društva
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Gra?anski fond „Panonija“
Gra?anska akcija Pan?evo
Zelena mreža Vojvodine
Otvoreni licej Sombor

Podelite ovu stranicu!