Grujić: Vojvodina je šarolika kao duga, sa bezbroj boja

14 Oct 2014

150 godina slovačke štampe u Vojvodini i 70 godina od Hlasa ljudu

Nizom manifestacija u narednom periodu bi?e obeleženo 150 godina slova?ke štampe u Vojvodini i 70 godina od osnivanja informativno-politi?kog lista „Hlas ljudu“, najavljeno je danas.

U okviru obeležavanja jubileja bi?e održana Me?unarodna konferencija o istoriji slova?ke štampe u Srbiji, a nedeljnik Hlas ljudu promovisa?e svoj novi, savremeni format i dizajn.

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Ana Tomanova Makanova kazala je da su Slovaci još u 19. veku izdavali devet ?asopisa, što ide u prilog tezi da je re? o duga?koj tradiciji o?uvanja jezika, pisma i kulture slova?ke nacionalne zajednice.

Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Gruji? rekao je da i ovaj jubilej svedo?i da je Vojvodina pravi ambasador Srbije u svetu.

“Vojvodina je upravo to, šarolika lepeza, poput duge, sa bezbroj boja, koja svaka za sebe ozna?ava po jednu naciju, a opet sve zajedno žive na jednom prostoru i neguju svoje dobro o?uvane odnose”, kazao je Gruji?.

Dodao je da je zadatak da se o?uva ta šarolikost nacionalnih zajednica, kao i njihov jezik, pismo i kultura.

U petak, 17. oktobra u 10 sati, u Studiju M bi?e otvorena izložba „150 godina slova?ke štampe u Vojvodini”, a istoga dana u isto vreme i na istom mestu održa?e se i Me?unarodna konferencija o istoriji slova?ke štampe.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!