Gruhonjić: REKOM preduslov za mir u regionu

10 Nov 2012

Region se i danas nalazi u stanju permanentnog sukoba i zaleđenog rata zbog toga što su društva traumatizovana

?lan Regionalnog tima zagovara?a Inicijative REKOM Dinko Gruhonji? izjavio je da je osnovni preduslov za uspostavljanje stabilnog mira u regionu formiranje Regionalne komisije za utvr?ivanje ?injenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije (REKOM).

Gruhonji? je na tribini u Novom Sadu ocenio da se region i danas nalazi u stanju permanentnog sukoba i zale?enog rata zbog toga što su društva traumatizovana.

Prema njegovim re?ima, poseban problem predstavlja ?injenica da se u regionu još uvek oko 13.000 ljudi vode kao nestali, kao i ?injenica da stotine hiljada ljudi zapravo žive svakodnevno sa sveš?u da im je u?injena teška i bolna nepravda tokom ratova.

Gruhonji? je rekao da politi?ari ne mogu odbiti zahtev za formiranje REKOM-a jer bi to zna?ilo da se protive utvr?ivanju ?injenica o žrtvama ratova, pronalaženju posmrtnih ostataka nestalih osoba i budu?nosti mladih.

On je najavio da ?e regionalni tim zagovara?a nastaviti svoje posete šefovima država u regionu i podsetio da je inicijativa za REKOM ve? dobila podršku od predsednika Crne Gore Filipa Vujanovi?a, predsednika Hrvatske Ive Josipovi?a i predsednika Makedonije ?or?a Ivanova.

U Novom Sadu organizovan je okrugli sto o konceptima suo?avanja sa prošlosti iz perspektive mladih, koji su organizovali Volonterski centar Vojvodine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osjeka i organizacija IPAK iz Tuzle.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!