Gruhonjić: Na sceni je multikulturalni nacionalizam

27 Dec 2012

„Sve je to posledica činjenice da je militantni nacionalizam ostavio teške posledice i na prostoru Vojvodine"

 

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonji? izjavio je danas da u medijima u Vojvodini uglavnom ne postoji interkulturalnost i ocenio da nacionalne zajednice u pokrajini ne žive jedne s drugima nego jedne pored drugih.

„Kvantitativno gledaju?i, u vojvo?anskim medijima postoji višejezi?nost. S druge strane, u kvalitativnom i u programskom smislu, u medijima ne postoji interkulturalnost. Odnosno, nacionalne zajednice u Vojvodini žive više jedne pored drugih nego jedne s drugima, a mediji u potpunosti podržavaju takav model”, rekao je Gruhonji? na skupu u Ba?kom Petrovcu.

Prema njegovim re?ima, ?injenica da ima relativno mnogo medija na manjinskim jezicima, ujedno ne zna?i i da se na taj na?in uve?ava interkulturalnost.

On je ocenio da u Vojvodini vlada svojevrsni “multikulturalni nacionalizam”, a interkulturalni sadržaji, odnosno komunikacija izme?u razli?itih kultura stavljeni su u potpuno drugi plan.

„Sve je to posledica ?injenice da je militantni nacionalizam iz devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i na prostoru Vojvodine, ostavio teške posledice i u medijskoj sferi”, kazao je Gruhonji?.

Prema njegovim re?ima, mada u svojevrsnoj ignoranciji u pogledu interkulturalnosti prednja?e mediji na ve?inskom jeziku, može se re?i da se i manjinski mediji i elite drže kursa da se zapravo javnost gotovo isklju?ivo informiše o dešavanjima unutar sopstvene nacionalne zajednice.

„Tu onda nije re? o promociji multikulturalnosti, ve? o promociji jednog jedinog kulturnog modela, koji ne pokazuje ama baš nikakav interes za kulturne modele zajednica pored kojih živi”, naveo je Gruhonji?.

(Autonomija) 

 

Podelite ovu stranicu!