Gruhonjić: Mediji ne promovišu interkulturalnost

24 Oct 2009

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić ocenio je danas da mediji u toj pokrajini ne prom…

Dinko GruhonjićPredsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić ocenio je danas da mediji u toj pokrajini ne promovišu interkulturalnost, već izveštavaju uglavnom o problemima koji se tiču samo jedne nacionalne zajednice.
“Uređivačka politika je takva da u medijskim sadržajima ne može da se uoči značajnija komunikacija o događanjima u korpusu drugih nacionalnih zajednica. Većinski mediji, pak, o manjinama izveštavaju uglavnom kada su u pitanju međunacionalni incidenti”, rekao je Gruhonjić.
On je na naučnom sipmozijumu koji je organizovala Asocijacija slovačkih novinara rekao da se mediji “zatvaraju u etničke okvire”, da je na snazi “multikulturalni nacionalizam”, dok za interkulturalizam, kao jednu od tradicionalnih osobenosti Vojvodine, sve manje ima mesta.
Prema njegovim rečima, to je posledica “krvavog raspada” Jugoslavije i “militantnog nacionalizma”, koji je i danas veoma jak.
Gruhonjić je kazao da treba razlikovati pojmove “multikulturalnost” i “interkulturalnost” i dodao da je činjenica da je Vojvodina multietnička pokrajina i da manjine imaju medije na maternjim jezicima, ali da to i dalje ne znači da se kulture u Vojvodni međusobno prožimaju.
“Nacionalne zajednice u Vojvodini žive više jedne pored drugih nego jedne s drugima. A mediji u potpunosti podržavaju takav model, pod uticajem vladajućih političkih elita”, rekao je Gruhonjić.
On je podsetio da je u Vojvodini pre Drugog svetskog rata živela po trećina Nemaca, Mađara i Srba i da je bilo “savršeno normalno” da se, pored maternjeg, poznaje barem još jedan jezik.
Naveo je da se i posle Drugog svetskog rata u vojvođanskim školama učio jezik društvene sredine, odnosno jezik one nacionalne manjine koja je u određenoj opštini bila najzastupljenija.
“U Vojvodini danas slabo da ima poliglota, a jezik društvene sredine ukinuo je režim Slobodana Miloševića. Umesto toga, sve je više sredina u kojima, na primer, mladi Mađari imaju svoje diskoteke a mladi Srbi svoje. Sve je više getoizacije po etničkom ključu”, ocenio je Gruhonjić.
On je apelovao na medije da više prostora posvete promociji interkulturalnosti i podsetio da je Savet Evrope pokrenuo kampanju za promociju interkulturalnog dijaloga.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!