Momčilo Grubač: Ustav je prevaziđen

17 Jul 2012

On je upozorio da uporno guranje pod tepih definisanja autonomije Vojvodine može da dovede i do dramatičnije situacije, pa i do napetosti i do protesta

Bivši predsednik Saveznog ustavnog suda Mom?ilo Gruba? izjavio je da se Ustav Srbije mora menjati jer je “prevazi?en” i jer nije donet na legitiman na?in.

“Pitanje izmene ustava besumnje predstavlja prvorazredno pitanje u Srbiji i što pre do toga do?e, tim bolje”, rekao je Gruba? za današnji novosadski “Ma?ar so” (Magyar Szo).

On je ocenio da nije problem u odluci Ustavnog suda da suspenduje pojedine nadležnosti Vojvodine, ve? je problem u samom Ustavu Srbije.

“Ustav je, naime, stvorio dve vrste autonomije: jedna je južna, a druga severna autonomija. Ve? i ta ?injenica izaziva sumnju i nikako ne može biti smatrana legitimnim na?inom rešavanja. Upravo zbog toga, ali i zbog mnogih drugih razloga, recimo i zbog evropskih integracija, bi?emo prinu?eni da ga menjamo”, rekao je Gruba?.

On je upozorio da uporno guranje pod tepih pitanja definisanja autonomije Vojvodine može da dovede i do dramati?nije situacije, pa i do napetosti i do protesta.

„Nikada pitanje autonomije nije zaista stiglo na dnevni red, nikada politi?ki predstavnici Vojvodine i republike o njemu suštinski nisu razgovarali”, kazao je Gruba?.

Podsetio je da je referendum o Ustavu Srbije 2006. godine u Vojvodini propao i ocenio da je to „jedan prili?no jasan signal”, koji bi bilo koja vlast bila obavezna da registruje i primi k znanju.

„Desilo se, me?utim, da je država ?utke prešla preko toga i nije na dnevni red stavila ni to pitanje, što je dovelo do sadašnje situacije”, kazao je Gruba?.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!