Grkinje uskoro regruti

27 Dec 2015

"Žene danas posjeduju sve neophodne kvalifikacije i u nekim slučajevima bolje su od muškaraca", rekao je grčki ministar odbrane

Gr?ki ministar odbrane Panos Kamenos planira uvo?enje vojnog roka za žene koji ne?e biti obavezuju?i.

Osim vojske, Kamenos planira uklju?enje žena i u policiju, vatrogasne jedinice i priobalnu stražu.

Kamenosov plan podržao je i Generalštab gr?ke vojske, objavljeno je na portalu gr?kog dnevnika “Etnos”.

Prema planu, koji namjerava da predloži Vladi na usvajanje, za djevojke koje žele dobrovoljno da služe vojni rok bi?e obezbije?eni posebni objekti u kasaranama.

“Vrijeme je da prevazi?emo tabue iz prošlosti. Žene danas posjeduju sve neophodne kvalifikacije i u nekim slu?ajevima bolje su od muškaraca”, rekao je Kamenos.

Djevojke sa odsluženim vojnim rokom imale bi prednost pri zapošljavanju u državnom sektoru, kao i da im vrijeme od 12 mjeseci provedeno u vojsci bude ura?unato u ukupni radni staž.

U uslovima ogromne nezaposlenosti u Gr?koj, o?ekuje se veliko interesovanje djevojaka za služenje vojnog roka, piše “Etnos”.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!