Grebo: Moguća revizija presude u slučaju BiH protiv Srbije

03 Apr 2011

Grebo je rekao da su tokom suđenja Perišiću pred Haškim tribunalom čitani dokumenti sa sednica Vrhovnog saveta odbrane SR Jugoslavije, iz kojih je „apsolutno jasno” da je Beograd učestvovao i u ratu u BiH i u ratu u Hrvatskoj

Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo izjavio je da ?e presuda Haškog tribinala bivšem na?elniku Generalštaba Vojske Savezne Republike Jugoslavije Mom?ilu Periši?u imati klju?ni uticaj na reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid.
Grebo je za današnji novosadski Dnevnik rekao da su tokom su?enja Periši?u pred Haškim tribunalom ?itani dokumenti sa sednica Vrhovnog saveta odbrane SR Jugoslavije, iz kojih je „apsolutno jasno” da je Beograd u?estvovao i u ratu u BiH i u ratu u Hrvatskoj.
On je dodao da ti dokumenti nisu bili ?itani tokom su?enja pokojnom predsedniku Srbije i SR Jugoslavije Slobodanu Miloševi?u. Zbog toga, ocenio je Grebo, dokazi koji su izneseni na su?enju Periši?u bacaju sasvim druga?iju sliku i na „slu?aj Mladi?” i zašto on još uvek nije uhapšen. „Po meni bi svi ti novi elementi mogli dovesti do revizije presude Me?unarodnog suda pravde u slu?aju tužbe BiH protiv SR Jugoslavije za genocid. Pogotovo ako Periši?a Haški tribunal osudi po svim ta?kama optužnice, a sve su prilike da ?e tako biti”, rekao je Grebo.
General Mom?ilo Periši? optužen je pred Haškim tribunalom izme?u ostalog i za to da je kadrovskom, logisti?kom i materijalnom podrškom Vojsci Republike Srpske zna?ajno doprineo, izme?u ostalog, i genocidu u Srebrenici. Bosna i Hercegovina tužila je Srbiju za genocid Me?unarodnom sudu pravde u Hagu. Sud je presudio da je u Srebrenici po?injen genocid nad Bošnjacima, a Srbiju je ozna?io kao zemlju koja ništa nije u?inila da ga spre?i.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!