Grčkoj odobreno 49 milijardi eura pomoći

14 Dec 2012

Eurogrupa najavljuje da će u narednih nekoliko dana isplatiti 34,3 miljarde eura, a ostatak od 14,8 milijardi bi trebao biti isplaćen na grčki račun na proljeće

Ministri finansija Evropske unije (EU) i Me?unarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrili su više od 49 milijardi eura pomo?i Gr?koj.

Eurogrupa najavljuje da ?e u narednih nekoliko dana isplatiti 34,3 miljarde eura, a ostatak od 14,8 milijardi bi trebao biti ispla?en na gr?ki ra?un na prolje?e.

Sastanak o Gr?koj bio je ekspresan.

“Dame i gospodo, ovo je bio najkra?i sastanak Eurogrupe ikad. Nisam vjerovao da je to mogu?e”, rekao je predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker.

Olakšanje za EU i Atinu

Kako je iz Brisela javila reporterka Al Jazeere Katarina Drlja, ova odluka je donesena pošto se Atina obavezala da ?e otkupiti svoje obveznice od privatnih investitora, vrijedne 31,9 miliona eura, po tre?ini njihove nominalne vrijednosti i tako smanjiti državni dug i ispuniti klju?ni uvjet za dobijanje strane pomo?i.

“Ovo je, kao što se sje?ate, bio težak proces. Ali sada, uz snažnu riješenost gr?ke Vlade, i pod budnim okom ‘trojke’, uvjereni smo da smo ponovno na pravom putu. Spremni smo da preduzmemo dodatne mjere, kako bi tako i ostalo, pod uslovom da je Gr?ka dorasla svojim obavezama”, objasnio je predsjednik Eurogrupe.

No, Juncker nije siguran da li ?e biti potrebne dodatne mjere za postizanje dogovorenog cilja – da se gr?ki dug svede na 124 procenta bruto društvenog proizvoda (BDP) i to do 2020. godine. Me?utim, novi razvoj doga?aja zaista je olakšanje i za Evropsku uniju i za Atinu.

“Sigurno sam sada optimisti?niji kada je rije? o Gr?koj, a manje sam pesimisti?an kada je rije? o cijeloj eurozoni. Ova odluka omogu?ava privredni rast, jer vra?a kredibilitet finansijskom sistemu, omogu?ava investicije i stoga pove?ava mogu?nost zapošljavanja za gr?ke gra?ane”, kazao je Olli Rehn, potpredsjednik Evropske komisije.

Olakšanje na jugu Balkana

Dobra vijest za Gr?ku mogla se je naslutiti nešto ranije u Bundestagu.

“Važno je da podvu?emo još jednom da gr?ka Vlada zaslužuje podršku Njema?ke u njenim naporima da reformira zemlju sada i stvori modernu strukturu koja ?e postaviti temelje za budu?nost. Oni koji su upoznati sa situacijom u Gr?koj, znaju da je od najve?e važnosti za zemlju da bude u stanju platiti svoje neizmirene ra?une i da banke budu dokapitalizirane kako bi kreditirale ekonomiju”, rekla je njema?ka kancelarka Angela Merkel.

Vijest o pomo?i, preciznije kreditu, koji je Gr?koj namijenjen, dobro je prihva?ena na krajnjem jugu Balkana. Gr?ki premijer Antonis Samaras, nakon odluke iz Brisela, kaže da žrtva gr?kog naroda nije bila uzaludna i da zemlja stoji na svojim nogama.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!