Grčki nacisti: Izbacićemo decu imigranata iz vrtića

14 Jun 2012

Ekstremno-desničarsku organizaciju "Zlatna zora" optužuju za nasilne napade na imigrante u Atini, a njeni članovi učestvovali su u sukobima sa levičarima i anarhistima

Radikalni gr?ki desni?ari iz “Zlatne zore” zapretili su da ?e izbaciti decu imigranata iz bolnica i vrti?a, ako u?u u parlament nakon nedeljnih izbora.

Zlatna zora je svoje upozorenje imigrantima poslala na predizbornom skupu u Atini, a najava je propra?ena gromoglasnim aplauzom okupljenih ljudi.

“Ako Zlatna zora u?e u parlament, sproveš?emo racije u bolnicama i de?jim vrti?ima i izbaci?emo imigrante i njihovu decu na ulice tako da na njihova mesta mogu do?i Grci”, kazao je Ilias Panagiataros iz Zlatne zore na mitingu.

Gr?ki bira?i ?e u nedelju ponovno iza?i na opšte izbore, nakon što stranke nisu uspele da oforme vladaju?u ve?inu.

Na tim izborima 6. maja Zlatna zora je osvojila gotovo 7 odsto glasova. Stranka pove?ava svoju popularnost delom i zbog talasa nezadovoljstva Grka “glavnim” politi?arima i dubokom privrednom krizom.

Ekstremno-desni?arsku organizaciju “Zlatna zora” optužuju za nasilne napade na imigrante u Atini, a njeni ?lanovi u?estvovali su u sukobima sa levi?arima i anarhistima.

Sada u kampanji koriste ?injenicu da su Grci zabrinuti za snabdevanje lekovima i nedostatak bolni?kih kreveta.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!