Grčka: Veliki mitinzi uoči referenduma

04 Jul 2015

U posljednjim trenucima uoči referenduma, vođe kampanja oblijepili su gotovo svaki ugao Atine plakatima na kojima piše 'da' ili 'ne'

U Ateni su održani suparni?ki skupovi uo?i referenduma u nedjelju na kojem ?e se gra?ani izjašnjavati o tome – treba li Gr?ka prihvatiti paket ekonomskih reformi koji su predložili me?unarodni kreditori u zamjenu za nove zajmove kojima bi zemlja izbjegla bankrot.

Gr?ki premijer Aleksis Cipras predvodio je miting koji ?e glasati ‘ne’.

Lideri Evropske unije su upozorili da bi odgovor ‘ne’ zna?io izlazak Gr?ke iz eurozone.

Gr?ka je ve? mjesecima u zastoju prema svojim povjeriocima, ali je tek prošle sedmice odlu?ila da raspiše referendum.

BBC prenosi da prava referendumska kampanja još nije po?ela iako su se održavali sporadi?ni skupovi nekoliko dana prije isteka roka Gr?koj (30. juni) za otplatu duga Me?unarodnom monetarnom fondu (MMF) od 1,6 milijardi eura.

U posljednjim trenucima uo?i referenduma, vo?e kampanja oblijepili su gotovo svaki ugao Atine plakatima na kojima piše ‘da’ ili ‘ne’.

Dan ranije, na ulice Atine i Soluna izašli su demonstranti razli?itih ubje?enja, od kojih jedni pozivaju da se na referendumu u nedjelju glasa ‘ne’, odnosno protiv prijedloga kreditora zemlje, a drugi koji su za EU traže za to da se glasa ‘da’ za prijedloge, a bilo je i onih koji su pozivali da se ostane neopredjeljen.

Hiljade pristalica Komunisti?ke partije (KKE), njih oko 6.000 prema navodima policije, demonstriralo je u ?etvrtak uve?e u Atini na trgu Sintagma ispred parlamenta, pozivaju?i glasa?e da se ne izjasne na referendumu u nedjelju.

Generalni sekretar partije gr?kih komunista Dimitris Kucumbas rekao je da je podijelio nezvani?ne listi?e koje ljudi trebaju ubaciti u koverte prilikom glasanja u nedjelju. On je naglasio da ne želi zauzeti stav ni za vladu, ni za Evropu.

Gr?ka ljevi?arska vlada pozvala je gra?ane da glasaju protiv prijedloga štednje koje kreditori traže da bi dali novu pomo? zemlji. Neki to vide kao glasanje protiv EU i pozivaju glasa?e da se izjasne za te prijedloge.

U ?etvrtak oko 21.00 sat stotine demonstranata protiv Evrope, me?u kojima brojni mladi ljudi, hodali su u aveniji blizu Parlamenta. Mnogi od njih su nosili kacige i gasne maske i ?ikali policiju. Jedna evropska zastava spaljena je ispred predstavništva Evropske komisije u Atini, naveo je fotograf agencije AFP.

U drugoj ?etvrti glavnog grada oko hiljadu ljudi odgovorilo je na poziv bivšeg socijalisti?kog premijera Jorgosa Papandreua, koji je na ?elu nove partije, rivala Pasoka, i poziva da se glasa ‘da’ na referendumu, odnosno za prijedloge kreditora.

U Solunu je oko 4.000 pristalica glasanja ‘da’, predvo?ene gradona?elnikom Janisom Butarisom, izašlo u ?etvrtak uve?e na ulice da pozove gra?ane da se izjasne za Evropu.

Me?utim, uprkos kampanjama, postoji mogu?nost da se obustavi referendumsko glasanje.

Državni savjet, glavni upravni sud Gr?ke, treba da donese odluku o legalnosti nedjeljnog referenduma, odnosno treba da se odlu?i da li je u suprotnosti sa Ustavom zemlje.

Odjel za ljudska prava Savjeta Evrope je ve? istakao da referendum “ne ispunjava me?unarodne standardne” ukoliko se održi kako je planirano, ukazuju?i na kratak period referendumske kampanje i nedostatak jasno?e u pitanjima koje se postavljaju pred bira?e.

Istovremeno, me?u Grcima sada su velike dileme – koje referendumsko pitanje podržati. U anketi, koju je objavio gr?ki portal euro2day.gr, navodi se da ?e 47 odsto bira?a glasati za ‘da’, a 43 odsto za ‘ne’. Ranije ankete su, tako?e, pokazale da je sve manji broj onih koji ?e se izjasniti za ‘ne’.

Premijer Gr?ke Aleksis Cipras smatra da ?e glas ‘ne’ omogu?iti “bolji dogovor” sa me?unarodnim kreditorima.

“Naši napori su sada usmjereni da što brže iza?emo iz krize i to onim rješenjem koje ?e o?uvati dostojanstvo i suverenitet našeg naroda”, rekao je Cipras.

Istovremeno, lideri zemalja Evropske unije isti?u da odgovor ‘ne’ na referendumu zna?i i izlazak Gr?ke iz eurozone, a takav scenarij ne priželjkuje ni sam Cipras, prenose agencije.

Uskoro otvaranje banaka

Premijer Gr?ke Aleksis Cipras je poru?io Grcima da problemi sa zatvorenim bankama ne?e trajati dugo, te da o?ekuje postizanje novog sporazuma sa kreditorima 48 sati nakon referenduma, koji se održava u nedjelju, 5. jula.

Cipras je u izjavi za televiziju ANT1 rekao da su “sramotni” prizori Grka u redovima ispred bankomata i kolabiranje penzionera nakon višesatnog ?ekanja.

On je za ovo okrivio gr?ke partnere u eurozoni koji su natjerali Evropsku centralnu banku da zamrzne vitalna sredstva bankama.

(Zvjezdan Živkovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!