Grčka tvrdi da joj ne treba treći program pomoći

12 Feb 2014

Grčkoj ne treba novi program pomoći, saopštio je premijer te zemlje, Antonis Samaras

Gr?koj ne treba novi program pomo?i, saopštio je premijer te zemlje, Antonis Samaras.

“Ne treba nam tre?i plan pomo?i. Posti?i ?emo cilj sa sadašnjim planom pomo?i i to funkcioniše”, rekao je Samaras u intervjuu za njema?ki dnevnik Bild.

Gr?ka je prva evropska zemlja koja je 2010. dobila financijsku pomo? EU, Evropske centralne banke (ECB) i Me?unarodnog monetarnog fonda (MMF), koji su joj odobrili dva programa zajmova u ukupnom iznosu od 240 milijardi EUR kako bi izbjegla ste?aj, prenosi SEEbiz.

Gr?ka zauzvrat mora sprovesti drasti?ne mjere štednje koje teško poga?aju njene gra?ane.

Njema?ki nedjeljnik Der Spiegel objavio je nedavno da se razmatra mogu?nost tre?eg plana pomo?i za Gr?ku, vrijednog izme?u deset i 20 milijardi EUR. Spominje se tako?e mogu?nost produženja dospije?a svih zajmova odobrenih u sklopu programa pomo?i s 30 na 50 godina i smanjenja kamate za dio dugova.

Europski zvani?nici ne o?ekuju bilo kakve odluke o Gr?koj prije izbora za Evropski parlament, koji se održavaju od 22. do 25. maja.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!