Grčka: Suđenje “Zlatnoj zori” počelo, pa odloženo

20 Apr 2015

Optuženo je 69 članova neonacističke stranke Zlatna zora, uključujući osnivača i voću stranke Nikosa Mihaloljakosa i celokupno rukovodstvo te parlamentarne stranke

Su?enje vo?ama i poslanicima neonacišti?ke gr?ke partije Zlatna zora, optuženim za u?eš?e u kriminalnoj organizaciji, prekinuto je danas dva sata posle po?etka iz proceduralnih razloga i odloženo za 7. maj, javili su sudski
izvori.

Optuženo je 69 ?lanova neonacisti?ke stranke Zlatna zora, uklju?uju?i osniva?a i vo?u stranke Nikosa Mihaloljakosa i celokupno rukovodstvo te parlamentarne stranke.

Mihaloljakos, kao i ve?ina drugih ?lanova stranke, nisu došli na današnji po?etak procesa, ali su?enje nije zato odloženo, ve? zbog toga ve? što jedan od optuženih nije imao advokata.

Taj istorijski važan proces organizovan je u specijalno ure?enoj sali atinskog zatvora “Koridalos”, a o?ekuje se da ?e trajati najmanje godinu dana.

Ispred zatvora gde je po?elo su?enje, više stotina ljudi okupilo se na poziv jednog antirasisti?kog pokreta da traži kazne za “neonacisti?ke ubice”.

Mihaloljakos (57) se tereti za u?eš?e u kriminalnoj organizaciji posle sudske istrage kojom je utvr?eno da Zlatna zora ima veze s nasiljem nad strancima i levi?arskim aktivistima.

Optuženima preti kazna i do 20 godina zatvora.

Zlatna zora je osvojila tre?e mesto na prevremenim parlamentarnim izborima 25. januara, i ima 17 poslanika.?

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!