Grčka: polovina domaćinstava nema novca za račune

09 Feb 2013

Polovina grčkih domaćinstava nije mogla da plati račune tokom 2012. godine, a novac su pozajmljivali od rodbine ili tonuli u druge dugove, ukazuje novo istraživanje

Polovina gr?kih doma?instava nije mogla da plati ra?une tokom 2012. godine, a novac su pozajmljivali od rodbine ili tonuli u druge dugove, ukazuje novo istraživanje.

Studija za ra?un Udruženja malih i srednjih preduze?a (GSEVEE), objavljena u ?etvrtak, utvrdila je da je 49,8 posto doma?instava prošle godine kasnilo s pla?anjem ra?una i rashoda, da je na kraju godine tek 48,3 posto uspjelo da pokrije troškove, a samo 1,8 posto da uštedi nešto novca.

Po studiji, 93,1 posto je imalo gubitke prihoda od izbijanja finansijska kriza u Gr?koj krajem 2009, dok je 33,1 posto 2012. godine moralo i da pozajmljuje novac od ro?aka ili prijatelja.

Prezadužena gr?ka država finansijski opstaje jer njene dugove od 2010. godine kreditima pla?aju dijelom eurozona i Me?unarodni monetarni fond, a dijelom do novca dolazi i tako što je javni dug prebacila na privatni sektor te privreda i stanovništvo tonu.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!