Grčka izlazi iz recesije 2014.

08 Oct 2013

Nacrt budžeta Grčke, koja je u šestoj godini recesije, predviđa i da će u 2014. godini budžet imati višak od 2,8 milijardi evra ili 1,6 odsto bruto domaćeg proizvoda

Gr?ka ?e iza?i iz recesije u 2014. godini, sa ekonomskim rastom od 0,6 odsto posle šest godina pada, pokazuje nacrt budžeta koji je danas predstavila gr?ka vlada.

“Predvi?amo izlazak iz recesije 2014. godine. Žrtve koje je trpeo gr?ki narod, posle bolnog perioda urodile su plodom, imamo prve znake izlaska iz krize naredne godine”, rekao je zamenik ministra finansija gr?ke Hristos Staikuras.

Nacrt budžeta Gr?ke, koja je u šestoj godini recesije, predvi?a i da ?e u 2014. godini budžet imati višak od 2,8 milijardi evra ili 1,6 odsto bruto doma?eg proizvoda.

Ostvarenje tod budžetskog viška klju?ni je uslov da zemlja po?ne pregovore sa me?unarodnim kreditorima, Evropskom unijom i MMF-om, za rešavanje dužni?ke krize te zemlje, prema sporazum sklopljenim na evropskom samitu u novembru 2012. godine.

Nacrt budžeta danas je podnet gr?kom parlamentu, a verovatno ?e biti menjan pre rasprave o kona?nom predlogu u novembru.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!