Grčka: Cipras obećava jačanje javne zdravstvene zaštite

03 Apr 2015

On je objavio da će njegova vlada ukinuti "neprihvatljivu" participaciju od pet evra za pregled pacijenata u državnim bolnicama

Premijer Gr?ke Aleksis Cipras rekao je danas da ?e njegova vlada oja?ati javnu zdravstvenu zaštitu u zemlji unajmljivanjem 4.500 specijalizovanih radnika i ukidanjem obavezne participacije od pet evra za pregled u javnim bolnicama.

Cipras je u Ministarstvu zdravlja rekao da su u poslednjih nekoliko godina usvojene neke reforme u sklopu mera štednje koje su od Gr?ke zahtevali medjunarodni kreditori, koje su narušile zdravstveni sistem, kao i da njegova vlada radi na njihovom ukidanju.

“Nacionalni zdravstveni sistem imao je problema pre mera štednje, ali je o?igledno da su u poslednjih ?etiri ili pet godina, preduzete reforme i mere bile nuklearna bomba za njegove temelje”, rekao je Cipras.

On je objavio da ?e njegova vlada ukinuti “neprihvatljivu” participaciju od pet evra za pregled pacijenata u državnim bolnicama.

“Ve? radimo na ukidanju mera koje doprinose uništenju zdravstvenog sistema”, rekao je Cipras, navode?i reforme u hitnoj pomo?i, faramceutskoj oblasti, mentalnom zdravlju i postavljanju lekara u ruralnim oblastima.

Gr?ka je od 2010. zavisila od spasila?kog paketa vrednog 240 milijardi evra od Medjunarodnog monetarnog fonda i partnera iz EU.

Cipras je izabran u januaru, na obe?anjima da ?e odustati od teških uslova finansijske pomo?i, koji su uklju?ivali i veliko smanjenje javne potrošnje i pove?anje poreza.

No, uprskos tome, vlada je od kada je došla na funkciju ublažila mnoga predizborna obe?anja, a trenutno vodi napete pregovore sa kreditorima o novim reformama koje traže od Atine da bi joj odobrili preostalu tranšu od 7,2 milijardi evra pomo?i.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!