Granice na Balkanu su povučene

14 Jun 2011

"Kao i ranije kod proširenja Unije važi da je potrebno priznanje teritorijalnog integriteta svih susednih država", poručio je Hojer.

Državni ministar inostranih poslova Nema?ke Verner Hojer izjavio je da u Nema?koj polaze od toga da su granice na Balkanu sada povu?ene, Hojer je rekao da je to realnost koju niko ne treba da dovede u pitanje. On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što se Srbija odlu?ila za budu?nost i Evropu, ali je istovremeno upozorio da takav razvoj nije mogu? bez dobrosusedskih odnosa.
“Kao i ranije kod proširenja Unije važi da je potrebno priznanje teritorijalnog integriteta svih susednih država”, poru?io je Hojer.
Hojer rekao je da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije, ali da su za proširenje Unije bitni dobrosusedski odnosi i saradnja.
“Snažno podržavamo evropsku perspektivu Srbije. Isto tako znamo da na tom putu nema ustupaka, da moraju biti ispunjeni svi uslovi, kako saradnja s Hagom, tako i u vezi dijaloga Beograda i Prištine o?ekujemo konkretne rezultate”, rekao je Hojer na zajedni?koj konferenciji za novinare sa potpredsednikom Vlade Srbije Božidarom ?eli?em.

On je pohvalio Srbiju za hapšenje i izru?enje haškog optuženika Ratka Mladi?a, ?ime je, kako je naveo, Srbija uputila jasan signal na putu ka EU.
“?estitam Srbiji na tom koraku i znam da nije bio lak”, dodao je Hojer ukazuju?i da moraju slediti dalji koraci i da ?e Nema?ka svakako podržati Srbiju na tom putu.
Kada je re? o privrednoj saradnji Hojer je naglasio da je ta dimenzija veoma važna i da Nema?ka ceni da srpska privreda poziva nema?ke firme da ulažu, ali je dodao da je veoma važno da se poboljšaju uslovi za investicije, postigne ve?a transparentnost i ve?a pravna bezbednost.
?eli? rekao je da ?e Srbija u?initi sve da “obezbedi podršku Nema?ke i drugih ?lanica EU da bi dobila ne samo status kandidata, ve? i datum za po?etak pregovora o ?lanstvu u EU za prole?e 2012”.
“Ne o?ekujemo to kao nagradu i privilegiju, ve? smo svesni da moramo da radimo na daljoj saradnji s Tribunalom, sprovedemo ambiciozni reformski plan i budemo ?inilac stabilnosti u regionu”, dodao je ?eli?.
Za Srbiju je Nema?ka, kako je rekao, najve?i trgovinski partner, i jedan od najve?ih investitora i to ?e biti i u budu?nosti.
“O?ekujemo da oporavak industrije Srbije bude vezan za Nema?ku”, istakao je ?eli?.
Podsetivši da je Nema?ka u poslednjih sedam godina iskoristila mogu?nosti koje nude nova tržišta, kao što je na primer Indija, ?eli? je rekao da su mogu?nosti da se Srbija probije na ta tržišta mnogo ve?a preko Nema?ke, nego da idemo sami. On je podsetio i da je Nema?ka najve?i pojedina?ni donator Srbiji sa preko 900 miliona evra u poslednjih deset godina. Pored toga, izrazio je i o?ekivanje da ?e Srbija sa Nema?kom raditi na mnogo projekata u okviru Dunavske strategije.
Kada je re? o problemu lažnih azilanata, ?eli? je izrazio zadovoljstvo što je u Nema?koj zna?ajno opao broj lica iz Srbije koja traže azil.
Nakon razgovora sa ?eli?em, Hojer se sastaje sa premijerom Mirkom Cvetkovi?em i sa predsednikom Srbije, a ve? je razgovarao sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremi?em.

(Autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!