Gradska uprava: Nismo imali nameru da diskriminišemo Rome

23 Feb 2012

Gradska uprava za opšte poslove Novog Sada saopštila je danas da ?e postupiti po donetoj presudi Apelacionog suda ko…

Gradska uprava za opšte poslove Novog Sada saopštila je danas da ?e postupiti po donetoj presudi Apelacionog suda kojom je utvr?eno da je diskriminatorski postupala prema nekim Romima odbivši im mogu?nost naknadnog upisa u mati?nu knjigu ro?enih.

Nevladina organizacija Praksis (Praxis) iz Beograda saopštila je ju?e da je ova gradska uprava zahteve za naknadni upis troje “pravno nevidljivih” Roma odbacila pozivaju?i se na „trenutnu situaciju u Novom Sadu, sa sve ve?im prilivom Roma koji za sebe i za svoju decu tvrde da su ro?eni u Novom Sadu”.

Predstavnici gradske uprave su isticali i bojazan da ?e “brzopleto, neozbiljno i neoprezno” postupanje po njihovim zahtevima „izazvati masovnu pojavu sli?nih zahteva lica romske nacionalnosti”.

Praksis je zbog toga u oktobru 2010. godine podneo tužbu protiv Grada Novog Sada i zatražio da se utvdi diskriminatorsko postupanje prema Romima.

Gradska uprava je u današnjem saopštenju za javnost navela da sporni zahtev za naknadni upis u mati?nu knjigu ro?enih nije izvršen jer nije bilo dokaza koji bi potvrdili ro?enje tih osoba u Novom Sadu, s obzirom na to da su roditelji u vremenu ro?enja dece bili prijavljeni u Velesu u Makedoniji.

„Gradska uprava nije imala nameru diskriminacije lica po bilo kom osnovu i preduzimala je aktivnosti u skladu sa propisima i zakonom”, navodi se u saopštenju i dodaje da o tome svedo?i i ?injenica da je gradska uprava naknadno upisivala Rome u mati?ne knjige ro?enih i pre i posle ovog slu?aja.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!