Građanski pokreti: Formiraćemo Građanski front Srbije

07 Jun 2016

I vladajuće i opozicione političke partije su istrošene i okrenute protiv građana

Predstavnici nekoliko gra?anskih inicijativa i pokreta iz više gradova Srbije usaglasili su se da je u skoroj budu?nosti potrebno napraviti asocijaciju ili zajedni?ki gra?anski front, u kojem ne?e biti mesta za postoje?e politi?ke partije.

Aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva Vladimir Marovi? rekao je na tribini “Gra?anska samoodbrana” u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine u Novom Sadu da je sve postoje?e gra?anske pokrete potrebno integrisati i stvoriti “Gra?anski front Srbije”.

Prema njegovim re?ima, i vladaju?e i opozicione politi?ke partije su “istrošene” i okrenute protiv gra?ana.

“Politi?ke partije su privatne firme koje su se odavno otu?ile od gra?anstva i od javnog interesa. Vreme je da gra?ani preuzmu ono što im pripada, jer je javni interes nešto što se ti?e svih nas”, poru?io je Marovi?.

On je pozvao gra?ane da se oslobode straha u koji ga guraju politi?ke partije i ocenio da su ovakve gra?anske inicijative nužno okrenute levo, “jer su okrenute ?oveku a ne profitu”.

Predstavnik Udruženja predsednika skupština stanara iz Niša ?okica Jovanovi? rekao je da je povezivanja gra?anskih pokreta nužnost i založio se za dogovor oko zajedni?kh ta?aka, pravca delovanja i stvaranja zajedni?ke platforme.

“Osnova našeg delovanja treba da bude gra?anski otpor i gra?anski bunt”, rekao je Jovanovi? i dodao da u tom savezu nema mesta za politi?ke partije.

“Politi?ke partije ne zastupaju javni interes, ve? separatni, sektaški interes. Dakle, politi?ko podru?je je eminentno naše, gra?ansko”, poru?io je Jovanovi? i dodao da je orijentacija gra?anskih pokreta koji su organizovani u više gradova Srbije levi?arska u modernom smislu te re?i.

“Sve ono što ne koketira sa centrima mo?i jeste levica. Vrlo važna stvar je kultura solidarnosti, bez toga se ništa ne može u?initi protiv našeg neprijatelja, politi?kih partija. Oni nisu naši protivnici, ve? neprijatelji pristojnom gra?anstvu, koje jedino želi da živi od svoga rada i da tako izdržava svoju porodicu. Ne pristajemo na dijalog sa onima koji su uništili privredu u Nišu, jedino što možemo je da im pošaljemo zahteve”, rekao je Jovanovi?.

Ocenio je da u Srbiji nema države, ve? jedino postoje politi?ke partije koje za sobom “vode stado i uzurpiraju institucije” i finansiraju se iz javno-komunalnog sektora.

?okica Jovanovi? je naveo da je udruženje kojem pripada sve ?eš?e na meti pretnji i fizi?kog nasilja.

Gradjanska samoodbrana2Predstavnik Inicijative Ne da(vi)mo Beograd Andrija Stojanovi? rekao je da je težnja gra?anskih pokreta i inicijativa iz više gradova ka sinhronizaciji delovanja “prirodan put kojim treba i?i”.

On je poru?io da treba raditi na idejnom povezivanju tih pokreta i inicijativa i podsetio da u Srbiji više od 50 odsto ljudi ne izlazi na izbore, jer ne veruje postoje?im politi?kim partijama.

Predstavnica Pokreta Podrži RTV Sanja Kljaji? kazala je da smene na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) više nisu samo pitanje novinara i novinarki iz te medijske ku?e, niti je to samo pitanje medijskih sloboda, ve? je pre svega pitanje urušavanja institucija.

“Važna je ?injenica da je zbog javnog servisa izašlo nekoliko hiljada ljudi na ulice. Mi sada više nemamo ni pravo da odustanemo od protesta, jer to više nije borba samo za RTV, ve? borba za poštovanje svih institucija”, kazala je Sanja Kljaji? i za ponedeljak najavila novi protest.

Tribina “Gra?anska samoodbrana” završena je antifašisti?kim pozdravom “Smrt fašizmu!”

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!