Građanska Vojvodina: Zastrašujuće odluke tužilaštva i suda o neonacistima

28 Oct 2015

"Sistem vrednosti u Srbiji je takav da je odustajanje od krivičnog gonjenja neonacista sasvim prirodna i očekivana stvar”

Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina ocenila je danas da su Više javno tužilaštvo i Viši sud u Novom Sadu, “pod pritiskom ili ne”, doneli “zastrašuju?e odluke” odugovla?enjem sudskog procesa a potom i odustajanjem od pojedinih delova optužnice protiv pripadnika zabranjene neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj.

“To su odluke koje šalju poruku da neonacisti mogu slobodno da šetaju ulicama naših gradova i napadaju gra?ane po svom izboru, a da se ne plaše da ?e za to odgovarati”, navodi se u saopštenju za javnost Gra?anske Vojvodine.

Nevladine organizacije su podsetile da je re? o neonacistima koji su 7. oktobra 2007. godine kamenovali mirnu kolonu antifašista, koji su se okupili kako bi neonacistima onemogu?ili da na ulicama glavnog grada Vojvodine proslave ro?endan Hajnriha Himlera, jednog od najbližih saradnika Adolfa Hitlera, šefa zloglasnih SS trupa i jednog od glavnih organizatora holokausta.

“Oni su tada kamenicama razbijali glave gra?anima, uz podizanje ruke uvis, u znak nacisti?kog pozdrava. Sve to su radili na samo nekoliko stotina metara od spomenika koji je na keju uz Dunav podignut za žrtve zloglasne Novosadske racije iz 1942. godine, kada su sledbenici iste takve ideologije ubili i pod led Dunava bacili više od 1.300 Jevreja, Srba, Roma i ostalih gra?ana Novog Sada”, navodi se u saopštenju.

Gra?anska Vojvodina je ocenila da su postupci tužilaštva i suda “posebno zastrašuju?i” ako se posmatraju u kontekstu serije odluka i presuda koje idu u prilog pripadnicima klerofašisti?kih, ekstremisti?kih i neonacisti?kih organizacija u Srbiji.

“Jedino što možemo je da se zapitamo da li su te presude sinhronizovane i da li iza njih stoji politi?ka odluka? Tako?e, možemo da se zapitamo i da li je cilj da se pripadnici ovih organizacija, kao što je to vi?eno mnogo puta u prošlosti, koriste za obra?un sa politi?kim i drugim protivnicima i neistomišljenicima?”, navodi se u saopštenju.

Gra?anska Vojvodina je ocenila da je u društvu u kome se sve ?eš?e rehabilituju saradnici okupatora i fašisti i nacisti iz Drugog svetskog rata uspostavljen “sistem vrednosti” u kojem odustajanje od krivi?nog gonjenja neonacista predstavlja “sasvim prirodnu i o?ekivanu stvar”.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Centar za regionalizam, Gra?anska akcija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zelena mreža Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva, Gra?anski fond Panonija, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju, Vojvo?anski gra?anski centar.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!