Građanska Vojvodina oštro osudila politički progon novinara

12 Apr 2017

Da li posle ovakve kampanje sledi odmazda vlasti protiv novinara

Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina ocenila je da je napad šefa poslani?ke grupe vladaju?e partije u Narodnoj skupštini Aleksandra Martinovi?a na novinare samo deo široke kampanje koju vlast i tabloidi pod njenom kontrolom ve? neko vreme vode protiv ?elnika NDNV-a, Nedima Sejdinovi?a i Dinka Gruhonji?a.

Gra?anska Vojvodina izrazila je veliku zabrinutost zbog ozbiljnih pretnji koje su Sejdinovi? i Gruhonji?, kao i neki drugi novinari i javne li?nosti, dobijali u proteklom periodu, navode?i da ?e se, ukoliko se po?inioci pod hitno ne otkriju i kazne, smatrati da su i te pretnje deo iste kampanje.

“Smatramo, tako?e, da optuživanje novinara za organizaciju protesta ima za cilj da se prikriju suštinski razlozi spontanih masovnih protesta u Srbiji i opravdanog gneva gra?ana, koji više nisu mogli da ?utke trpe dugogodišnju strahovitu politi?ku i medijsku manipulaciju, koju je karakterisao i progon politi?kih neistomišljenika, a koja je dosegla kulminaciju tokom ovogodišnjeg potpuno neregularnog izbornog procesa”, isti?e se u saopštenju.

Gra?anska Vojvodina, kako se dodaje, veoma je zabrinuta da aktuelna vlast “kojoj je koncept politi?kog i medijskog pluralizma potpuno nejasan i neprihvatljiv”, može u narednom periodu da zna?ajno pove?a pritisak na one koji su prema njoj kriti?ki orijentisani, “pa ?ak i da organizuje svojevrsnu odmazdu protiv njih”.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Centar za regionalizam, Gra?anska akcija iz Pan?eva, Zelena mreža Vojvodine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interlkulturalnu komunikaciju, Vojvo?anski gra?anski centar i Centar gra?anskih vrednosti iz Subotice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!