Građanska Vojvodina: Neodgovorne izjave političara prouzrokovale nasilje

17 Oct 2014

Neophodno je otkriti pozadinu ovih događaja

Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina ocenila je da je eskalacija nasilja u Vojvodini nad imovinom gra?ana albanske nacionalnosti direktna posledica neodgovornih, zapaljivih i nacionalisti?kih izjava beogradskih politi?ara posle incidenata na utakmici Srbija-Albanija.

“Umesto da predstavnici vlasti deluju umiruju?e na jedno duboko traumatizovano, nasilju sklono društvo, sa teškim ratnim nasle?em, oni su svojim izjavama potpaljivali vatru i prakti?no motivisali nasilnike da nasrnu na pekare u vojvo?anskim gradovima, kojima su vlasnici pripadnici albanske nacionalne zajednice”, isti?e se u saopštenju.

Gra?anska Vojvodina zahteva od predstavnika vlasti da pod hitno umire huška?ku retoriku, a od nadležnih organa da promptno otkriju po?inioce ovih zlodela i privedu ih pravdi.

“Tako?e, neophodno je otkriti pozadinu ovih doga?aja i eventualni komandni mehanizam. Ova eskalacija nasilja, ukoliko se ne zaustavi i ukoliko se ne kazne po?inioci, može imati veoma teške posledice i po ukupne me?unacionalne odnose u Vojvodini, a posledi?no i na bezbednost svih njenih gra?ana”, upozorava Gra?anska Vojvodina.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine nevladine organizacije Centar za regionalizam iz Novog Sada, Gra?anska akcija iz Pan?eva, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zelena mreža Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Gra?anski fond Panonija iz Novog Sada, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju iz Novog Sada i Vojvo?anski gra?anski centar.

NVO osu?uju incidente u Vojvodini i na Kosovu

Nekoliko nevladinih organizacija osudilo je danas napade na albanske pekare u Vojvodini, i nasilje nad Srbima na Kosovu, i zatražilo otkrivanje i kažnjavanje po?inilaca.

Incidente u Somboru, Novom Sadu i Staroj Pazovi, kao i napade na Kosovu, osudile su Žene u crnom, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za evroatlantske studije i Savez antifašista Srbije.

Nevladime organizacije ukazuju da je incident na fudbalskoj utakmici izme?u reprezentacija Albanije i Srbije u utorak u Beogradu, pokrenuo talas nasilja nad imovinom Albanaca u Vojvodini.

Podse?a se da je pekara u Somboru zapaljena i 2008. godine. Po?inioci ovih incidenata i dalje su nepoznati.

Istovremeno, nepoznati po?inioci za koje se sumnja da su Albanci ispisali su grafite U?K na zidu manastira Visoki De?ani na Kosovu i ugrožavaju privatnu imovinu Srba u Kosovskoj Mitrovici, Leposavi?u, Zubinom Potoku, Zve?anu.

Nevladine organizacije izražavaju stid i žalost zbog najnovijih napada na, kako ocenjuju, ionako ugrožene i progonjene manjinske grupe.

“Od nadležnih organa Srbije zahtevamo brzu i efikasnu istragu, kako bi se po?inioci ovih napada izveli pred lice pravde. Zahtevamo da osiguraju bezbednost svih gra?ana i gra?anki Srbije. Nadamo se da ?e i da ?e nadležni organi Kosova isto tako efikasno reagovati i odgovoriti svojoj obavezi prema svim gra?anima i gra?ankama Kosova”, navedeno je u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!