Građanska akcija: Zlo seme nacionalizma

23 Jan 2012

Političari i mediji bacaju zlo seme na plodno, nacionalizmom zagađeno tle, neprestano produkujući spoljne i unutrašnje neprijatelje

Povodom nedopustivih izjava ministra policije kojima se obznanjuju represivne mere vlasti mimo demokratskih institucija i procedura, oglasila se i Gra?anska akcija Pan?evo ?ije saopštenje prenosimo u celini

Gra?anska akcija Pan?evo upozorava da politi?ki i drugi mo?nici u Srbiji oli?eni u ministru policije Ivici Da?i?u, uz pomo? strogo kontrolisanih medija, ne prezaju od toga da, zarad stvaranja sebi pogodne predizborne atmosfere, ponovo ozbiljno naruše odnose sa zemljama u regionu, kao i da ozbiljno ugroze “nekooperativne” organizacije i pojedince u zemlji. Oni bacaju zlo seme na plodno, nacionalizmom zaga?eno tle, neprestano produkuju?i spoljne i unutrašnje neprijatelje.

U društvu se stvara “moralna panika” na prividu da državi i njenim temeljima preti velika opasnost. Pritom se, svesno ili nesvesno, šalje poruka da jedino radikalne, represivne mere mogu da spasu društveni poredak, a takva produkovana “istina” je sjajno uto?ište za ekstremni nacionalizam, šovinizam i neonacizam koji ?e zasigurno, ako se ovako nastavi, ponovo eskalirati.

Politi?ko-medijska histerija koja je usledila nakon objavljivanja teksta crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa primer je koji ukazuje na duboko poreme?ene vrednosti u Srbiji i na izolovano društvo koje je željno krvi i neprijatelja. Jasno je da politi?ka elita ovakvu atmosferu produkuje zarad skretanja pažnje sa klju?nih društvenih i ekonomskih pitanja, ali tako neodgovorno ponašanje može da proizvede još opasnije posledice nego teška ekonomska situacija. Na kraju, užasavaju?a i kontinuirana nacionalisti?ka histerija i ksenofobija i jeste u osnovi užasa koji živimo.

Gra?anska akcija, Pan?evo

Podelite ovu stranicu!