Građani Stare Pazove protiv gradnje postrojenja za otpad

27 Feb 2014

Zbor građana biće organizovan u subotu, 1. marta

Gra?ani Stare Pazove, okupljeni oko neformalnog udruženja “Za zdravu opštinu Stara Pazova”, protestova?e u subotu 1. marta protiv izgradnje postrojenja za preradu industrijskog otpada, koje bi trebalo da bude izgra?eno na lokaciji sadašnje opštinske deponije sme?a.

Re? je o investiciji ?? 35 miliona evra, a projekat bi trebalo da bude sproveden u saradnji sa Evropskom komisijom za razvoj, za koji su saglasnost dali i Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije.

Kako su iz neformalnog udruženja naveli, gra?ani smatraju da ovakvo postrojenje ne bi trebalo da se gradi na poljoprivrednom zemljištu i u blizini naseljenog mesta (3.5 km), te su sazvali “zbor gra?ana”, kako bi svoje interese zastupali pred nadležnima.

Udruženje je navelo i da je nekoliko opština u Srbiji ve? odbilo ta takvo postrojenje bude sagra?eno u njihovoj blizini (?i?evac, Pan?evo, Subotica, Šabac, Kova?ica), zbog opasnosti po zdravlje i poljoprivredu.

Predstavnica udruženja Stanislava Babin rekla je agenciji Beta da je inicijativa naišla na veliko omalovažavanje od strane lokalne samouprave, koja smatra da su protesti deo predizborne kampanje, i apelovala da udruženje nema politi?ku pozadinu.

“Oštro se protivimo politizaciji naše borbe za o?uvanje životne sredine. Kada su gra?ani prepoznali problem koji ?e im ugroziti kvalitet života, organizovali su se spontano, politi?ki i nacionalno neutralni”, kazala je Babin.

Dodala je da je udruženje ranije u?estvovalo na javnoj prezentaciji tog projekta, na kojoj je postavljeno pitanje da li ?e poljoprivrednici iz okoline budu?eg postrojenja mo?i da dobiju sertifikat za organsku hranu koju proizvode.

“Odgovore nismo dobili, lokalni mediji nas ignorišu, a aktivisti udruženja doživljavaju pritiske”, kazala je Babin.

Zbor gra?ana bi?e organizovan u subotu, 1. marta sa po?etkom u 16 ?asova, kada ?e gra?ani uputiti zahtev opštini da obustavi sprovo?enje odluke i projekat izgradnje postrojenja.

Sa zbora ?e poru?iti da postrojenje može biti sagra?eno u neseljenom kraju i na manje kvalitetnom zemljištu, navode?i primer Dortmunda koji je doživeo ekološku katastrofu zbog izlivanja štetnih materija iz istog postrojenja.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!