- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Građani Srbije (ni)su najsiromašniji?

Koliko su gra?ani Srbije zaista spali na prosja?ki štap, a koliko to mediji “naduvavaju”? I zašto nema ozbiljnih istraživanja na tu temu?

Pojedini mediji u Srbiji objavili su da, otkako se antibiotici mogu kupiti samo na recept, neki gra?ani, a ponajviše sirotinja i oni koji nemaju zdravstveno osiguranje, ove lekove kupuju u – veterinarskim apotekama?! Odnosno, kupuju životinjske lekove i piju ih, jer im je tako, navodno, jeftinije.

Sti?e se utisak da politi?ari, s druge strane, izbegavaju da govore o ovako bolnim temama i da gra?ane „bombarduju” takozvanim velikim nacionalnim pri?ama, kako bi se zamaglila surova stvarnost.

400.000 ostalo bez posla

Sa takvom tezom slaže se ekonomski analiti?ar Milan ?ulibrk, koji kaže da je situacija u Srbiji ve? odavno alarmantna. „Nekako se olako prelazi preko ?injenice da je, od izbijanja globalne krize, bez posla u Srbiji ostalo više od 400.000 ljudi. A ono što je najve?i problem jeste to što niko nije zapravo svestan ili nikoga i nije briga… Mi možemo samo o?ekivati nekakve pokušaje da se stvari navodno prikažu boljim. Na primer, ubrzano trošenje novca iz budžeta pred izbore bi možda moglo samo na mesec-dva donekle i minimalno da popravi životni standard, ali bi posledice bile katastrofalne jer bi posle toga usledila i mnogo ve?a inflacija i mnogo ve?e obezvre?ivanje dinara. Na kraju bi svi gra?ani bili u gubitku”, navodi ?ulibrk.

?ulibrk o?ekuje da ?e situacija po standard gra?ana biti još gora. „Najve?e probleme zapravo o?ekujem tokom leta i po?etkom jeseni, dok se ne konstituiše nova vlada i dok ne vidimo da li ?e ona voditi nešto bolju ekonomsku politiku i da li ?e na bolji na?in uspeti da se izbori sa efektima globalne krize. Ali, nema izgleda da ?e se stvari u dogledno vreme popraviti nabolje”, nije optimista ?ulibrk.

Nije sve zbog siromaštva, nešto je i zbog kulture

Ekonomski analiti?ar Miša Brki?, pak, misli da godine koje živimo ne mogu da se porede sa devedesetim godinama prošlog veka, koje jesu bile godine ekstremnog siromaštva. Prema njegovim re?ima, iako je ?injenica da Srbija ima najniže plate u regionu, pri?a o kupovini antibiotika za ljude u veterinarskim apotekama nije samo posledica siromaštva, što se može videti i na pijacama u nekim gradovima. „Preprodavci prodaju lekove iz Bugarske, na kojima piše ‘lek iz Bugarske za srce’. To su, naravno, lekovi bez pakovanja, bez kutije, ve? onako – u šaci. Tako da islim da je to više neki kulturološki, civilizacijski problem, nego pitanje siromaštva”, smatra Brki?.

Prema Brki?evim re?ima, u pitanju je medijski senzacionalizam. „Ali da siromaštva ima – ima, ali mislim ne više nego u drugim zemljama u okruženju. Ja ne verujem previše u te pri?e o Srbiji koja je žestoo stradala od ove krize i tranzicije. Ništa više nego druge zemlje u tranziciji, u procentualnom smislu. Ponekad imam utisak da se ta pri?a o ekstremnom siromaštvu naduvava, da bi mediji imali interesantnu temu…”, smatra Brki?.

I Brki? i ?ulibrk slažu se da Srbiji, zapravo, nedostaje pravih istraživanja na temu siromaštva, kako bi se jasno odgovorilo na pitanje da li su gra?ani ove države definitivno spali na prosja?ki štap.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!