Građani: Policija u Srbiji velikoj meri korumpirana

01 Sep 2016

Građani smatraju da je saobraćajna policija najkorumpiranija

Da je korupcija rasprostranjena u policiji smatra 72 odsto gra?ana u Srbiji, dok 54 odsto ima poverenja u policiju, re?eno je danas na predstavljanju istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Aurelija ?an iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kazala je da gra?ani smatraju da je saobra?ajna policija najkorumpiranija, i to najverovnije zbog toga što imaju najviše kontakta sa njom.

“Slede?e godine ?emo dublje ispitivati korupciju, ali teorija je da su gra?ani prihvatli korupciju kao deo života, jer nema pomaka u borbi proti nje”, rekla je ?an.

Ona je dodala i da ispitanici smatraju da je Agencija za borbu protiv krupcije najvažnija karika u borbi protiv korupcije, dok 17 odsto anketiranih smatra da su za to presudni “politi?ka volja” ministra unutrašnjih poslova i unutrašnja kontrola policije.

“Gra?ani su spremni da prijave korupciju, ali ne i da ostavljaju li?ne podatke”, rekla je ?an.

Istraživanje je pokazalo visoku percepciju politizacije policije: 21 odsto ispitanika smatra da policija štiti interese politi?kih partija, 13 odsto da štiti interese Vlade i 13 odsto smatra da štiti interese ljudi u vrhu policije, dok 37 odsto smatra da je policija servis gra?ana.

Tokom istraživanja prvi put registrovana je rodna percepcija koja je pokazala da gra?ani smatraju da su policajke lepe, šarmantne, ljubazne i profesionalne, a da su policajci korumpirani, hrabri i smeli.

Kada se radi o regionu, podaci su veoma sli?ni, pokazalo je istraživanje obavljeno u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori.

Pravnica Centra Sofija Mandi? rekla je da je me?utim ima razlike u stavu prema zdravstvu, pravosu?u, tužilaštvu, u koje gra?ani imaju poverenje.

Iako nije bilo u fokusu istraživanja, anketa je pokazala da gra?ani imaju najviše poverenja u obrazovni sistem, a da su zdravstvo, sudstvo i tužilaštvo najkorumpiraniji.

Najmanje poverenja gra?ani imaju u tržišnu inspekciju, sudstvo, Skupštinu, carinu, ali i u medije koje su ozna?ili i kao krumpirane.

Istraživanje je obavljeno u aprilu 2016. na uzorku od 1.000 ispitanika u celoj Srbiji i Kosovu, u okviru regionalnog istraživanja “Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!