Građani najzadovoljniji pogrebnim uslugama

04 Feb 2014

Najviše razočarani parkingom

Korisnici komunalnih usluga u Novom Sadu, Subotici, In?iji i Vršcu nisu u potpunosti zadovoljni uslugama koje im pružaju njihovi distributeri, jer ne vode dovoljno ra?una o kvalitetu i interesima potroša?a, pokazalo je istraživanje koje je sprovelo udruženje Ravnopravni potroša?.

Posebne zamerke potroša?a obuhva?enih anketom odnose se na ra?un neure?enog a skupog parking prostora, zatim gradskog prevoza, neracionalnog grejanja, napla?ivanja odža?arskih usluga, odnošenja sme?a i loše kanalizacione mreže, pokazalo je istraživanje koje je sprovedeno na ukupno 200 doma?instava u Novom Sadu.

Pogrebna služba je, za usluge koje vrši, od strane korisnika dobila više ocene u odnosu na druge komunalne službe, navodi se u saopštenju za javnost.

U sva ?etiri grada najve?i broj ocena za rad odgovaraju?ih službi iskazan je ocenom “dobar” (3), na skali od jedan do pet, pa se može zaklju?iti da je kvalitet usluga prose?an u sva ?etiri grada u kojima su organizovana istraživanja, piše u saopštenju.

Potroša?i su ocenjivali odnos cene i kvaliteta za usluge: struje, grejanja, vodovoda i
kanalizacije, skupljanje i odlaganje otpada, parkinga, javnog prevoza, gradskog zelenila, usluge objedinjenje naplate, kao i odža?arskih i pogrebnih usluga u svojoj lokalnoj sredini.

Novosa?ani su u anketi najgore ocenili usluge parkinga i odža?ara, a Suboti?ani parking i preskupe karte za gradski prevoz.

Najbolje prose?ne ocene javna komunalna preduze?a dobila su u opštini In?ija, a i u toj opštini najslabije je ocenjen parking.

Anketirani gra?ani Vršca kao najslabiju uslugu ocenili su objedinjenu naplatu, zbog nejasnih ra?una, kao i uslugu odža?ara, pošto se odža?arina napla?uje svima, bez obzira na potrebe, isto kao i u Novom Sadu.

“Najviše jedinica gra?ani su komunalnim službama podelili u Novom Sadu, a najviše petica u In?iji”, navodi se u saopštenju.

Istraživanje su sprovele organizacije ?lanice Asocijacije potroša?a Srbije (APOS): Udruženje Ravnopravni potroša? iz Novog Sada i Udruženje za zaštitu potroša?a Košava iz Vršca, u okviru projekta “Proaktivni potroša?i”

Projekat je podržo Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!