Grad Novi Sad kriv za diskriminaciju Roma

22 Feb 2012

Gradska uprava je zahteve za naknadni upis troje “pravno nevidljivih” Roma odbacila rekavši da će to izazvati poplavu sličnih zahteva

Grad Novi Sad proglašen je krivim za slu?ajeve diskriminacije Roma u postupcima naknadnog upisa u mati?nu knjigu ro?enih, saopštila je danas nevladina organizacija Praksis (Praxis) iz Beograda.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda protiv Gradske uprave za opšte poslove.

Ta gradska uprava je zahteve za naknadni upis troje “pravno nevidljivih” Roma odbacila pozivaju?i se na „trenutnu situaciju u Novom Sadu, sa sve ve?im prilivom lica romske nacionalnosti koji za sebe i svoju decu tvrde da su ro?eni u Novom Sadu”. Predstavnici gradske uprave su isticali i bojazan da ?e “brzopleto, neozbiljno i neoprezno” postupanje po njihovim zahtevima „izazvati masovnu pojavu sli?nih zahteva lica romske nacionalnosti”.

Praksis je zbog toga u oktobru 2010. godine podneo tužbu protiv Grada Novog Sada i zatražio da se utvdi diskriminatorsko postupanje prema Romima. Osnovni sud je u septembru prošle godine doneo presudu, u kojoj je naveo da je gradska uprava neopravdano pravila razliku u odnosu na ove osobe, zasnovanu na njihovoj nacionalnoj pripadnosti. „Na taj na?in, gradska uprava ih je stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druge podnosioce zahteva koji nisu romske nacionalnosti, ?ime je u?inila akt neposredne diskriminacije”, pisalo je u obrazloženju presude.

Praksis je naveo da je Grad Novi Sad obavezan da u roku od 15 dana u celosti objavi presudu u dnevnom listu „Politika”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!