Govor mržnje i nasilje predugo u sudu

31 Aug 2011

Inicijativa mladih za ljudska prava apelovala je danas na državne organe da zaštite ljudska prava građana i građanki Srbije i upozorila da se slučajevi nasilja, diskriminacije i govora mržnje veoma sporo procesuiraju

U atmosferi u kojoj se fizi?ki i verbalni napadi na LGBT populaciju pred “Paradu ponosa” ponavljaju, a napadi na Rome nastavljaju, sudski postupci koji se odnose na izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, politi?ki i ideološki motivisano nasilje, kao i govor mržnje, jako dugo traju, saopštila je Inicijativa mladih za ljudska prava.

U istraživanju koje je u proteklom periodu sprovela Inicijativa, uo?eno je da, uprkos velikom interesovanju javnosti za odre?ene slu?ajeve, ?esto se na otpo?injanje, a zatim i okon?anje sudskog postupka, ?eka i po nekoliko godina, a epilog postupaka koji relativno kratko traju ?esto je u potpunosti neadekvatno odmeravanje kazni za po?inioce. Kao primeri za to, u saopštenju Inicijative navode se krivi?ni postupak za paljenje Bajrakli džamije marta 2004. godine, koji još nije okon?an, postupak protiv osumnji?enih za paljenje ameri?ke ambasade, presude optuženima za izazivanje nereda na Paradi ponosa u oktobru prošle godine.

“Ovakva pasivnost i nezainteresovanost odre?enih državnih struktura za pronalaženje, procesuiranje i kažnavanje osoba koje ugrožavaju i krše ljudska prava gra?ana i gra?anki može samo da ohrabri huligane”, poru?uju iz Inicijative.

Inicijativa mladih za ljudska prava ?e sredinom septembra objaviti izveštaj koji je rezultat pra?enja i analize procesuiranja slu?ajeva koji su od velikog interesa za javnost u Srbiji, a koji se ti?u ugrožavanja i kršenja ljudskih prava, dodaje se u saopštenju.

(Autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!