Gotov Nacrt zakona o javnoj svojini

16 Aug 2011

Premijer "zaprimio" gotov zakon. I dalje ostaje otvoreno sporno pitanje, a to je oblik javne svojine Vojvodine nad velikim sistemima.

Predsedavaju?i Radne grupe za izradu radne verzije zakona o javnoj svojini Bojan Kostreš predao je predlog premijeru Mirku Cvetkovi?u.

“Nakon insistiranja Evropske komisije da nacrt zakona što pre u?e u javnu raspravu ja sam ga predao, ali i dalje ostaje otvoreno veliko sporno pitanje, a to je oblik javne svojine Vojvodine nad velikim sistemima”, rekao je Kostreš. Prošlo je skoro ?etiri meseca od kada je premijer formirao Radnu grupu kako bi se došlo do teksta zakona na koji se ?eka 11 godina. Ceo posao završio je predsedavaju?i Radne grupe i zamenik predsednika LSV Bojan Kostreš koji tekst nije usaglašavao sa ?lanovima Radne grupe ve? sa sagovornicima koje su, tvrdio je, delegirale ?lanice vladaju?e koalicije.

“U suštini postignut je veliki stepen saglasnosti svih u?esnika u pregovara?kom procesu. Ostalo ?e biti usaglašeno kroz proces javne rasprave”, rekao je Kostreš. Na pitanje da li ?e otkriti ko su ljudi iz stranaka vladaju?e koalicije sa kojima je pregovarao, on je rekao da same stranke treba da objave njihova imena.

“Meni je ostalo da konstatujem da smo posle 11 godina ?ekanja, za nešto više od 90 dana uspeli da završimo predlog radne verzije zakona o javnoj svojini, da je postignuta u velikoj meri saglasnost oko suštine teksta. I sam sam prihvatio da ne budu usvojene sve moje primedbe, ali na njima ?u insistirati u toku javne rasprave koja verovatno uskoro po?inje”, navodi on.

(Radio 021)

Podelite ovu stranicu!