GORDANA SUŠA: Mediji odraz Vučićeve Srbije, novinari se moraju odbraniti

23 Nov 2016

Beogradska novinarka Gordana Suša za “Zašto?” objašnjava stanje u medijima i položaj novinara u Srbiji u kojoj su napadi na pripadnike sedme sile u porastu treću godinu zaredom

Monolog

Pošto je (premijer Srbije Aleksandar) Vu?i? ne samo premijer nego i glavni urednik svega i sva?ega u Srbiji, a naro?ito medija, to se belodano svakog dana vidi kada iza?e na nekom mediju. On bira i prostor i novinare i voditelje i dužinu trajanja i pomera programske šeme i ko ?e sa njim voditi razgovor, i to isklju?ivo samo sa njim, jer je dijaloška forma ukinuta na elektronskim medijima, pa ?ak i na javnom servisu.

Ljaga

Tako da je ju?erašnji incident došao nakon poziva Medijske organizacije jugoisto?ne Evrope (SEEMO) da Vu?i? otvori skup što je izazvalo zaista ogor?enost velikog broja novinara koji su ?esta meta Vu?i?eve TV Bastilje, jer on je napravio od Pinka svoju TV Bastilju a od Informera svoj tabloidni i propagandni bilten. Oni svakog dana, ali na najgroznije mogu?e na?ine, bacaju ljagu na najuglednije ljude u ovoj zemlji.

Gorostas

Vu?i? ho?e da bude sam i rezultat ovog najnovijeg istraživanja, po kome tri petine gra?ana žele autoritarnu vlast, dakle žele ?vrstu ruku, je poguban. To je posledica politike koju Vu?i? vodi ve? ?etiri godine i za te ?etiri godine izrastao je u gorostasa koji vlada svim i sva?im i sve je pod nejegovom kontrolom. Kakvo prava, kakva pravna država, kakva ljudska prava, šta je legalno i šta nije?

Haos i konfuzija

Kad je rije? o medijima, mediji su samo ogledalo društva. U po?etku je kao floskula važila ona da ?etiri S ?ine okvir – skandal, senzacija, smrt (politi?ka ili stvarna) i u novije vrijeme i strah sejanjem mržnje. Pri?om o državnim udarima, špijunima i stranim pla?enicima stalno se dovodi društvo u neku vrstu haosa i konfuzije i svi se obra?aju Vu?i?u kao Bogu jer on je taj koji donosi sve odluke. Zato mnoge stvari u ovoj zemlji ne štimaju.

Unazad

I zato nije slu?ajno što je u Skupštini spre?ena rasprava o izveštaju Evropske komisije o napretku i o situaciji o medijima jer tu sa pokazuje ne samo da nema napretka nego idemo nazad.

Odbrana

Ja prosto mislim da dok se malo više ne angažuju novinarska udruženja i dok se ceh ne ujedini da odbrani profesiju ovako stanje ?e i dalje vladati.

Ali mislim da ništa nije ve?no i jednom ?e se i desiti kao što su sada neki napustili skup. Jednom ?e se verovatno desiti da i svi drugi to urade bez obzira da li im se on svi?ao ili ne ako žele da odbrane profesiju.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!