GORDAN BRKIĆ: Napad “botova” na sajt Danasa povodom teksta o Saši Jankoviću

12 May 2015

Za nešto više od 12 sati stiglo je više od 600, uglavnom negativno intoniranih komentara

Na tekst “Greh i vrlina Saše Jankovi?a”, koji smo objavili u ju?erašnjem izdanju dnevnog lista Danas kao li?ni stav Mom?ila Gruba?a, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union, krenula je prava lavina komentara na portalu danas.rs.

Od nešto posle 22 sata u nedelju nave?e, kada je tekst postavljen na portal, pa do podneva u ponedeljak, stiglo je više od 600, uglavnom negativno intoniranih komentara, u kojima se Saša Jankovi? proziva zbog odgovornosti u slu?aju Gojkovi?, optužuje da ruši aktuelnu vlast uz pomo? Zapada i sli?no.

U brojnim komentarima su izneti zahtevi da Saša Jankovi? podnese ostavku na funkciju zaštitnika gra?ana, a od istražnih i pravosudnih organa se traži da pokrenu ponovnu istragu o slu?aju starijem od dvadeset godina, kao i da procesuiraju Jankovi?a.

U svakodnevnom radu na sajtu Danasa, odobravamo više stotina komentara. Komentare koji na bilo koji na?in vre?aju, insinuiraju, ili raspiruju bilo koji oblik mržnje, jednostavno brišemo. Naši naj?itaniji tekstovi imaju po nekoliko desetina objavljenih komentara (ne ra?unamo obrisane).

?injenica da je na jedan tekst, koji je uz to li?ni stav autora koji nije ?lan redakcije Danasa, za nešto više od 12 sati stiglo oko 600 komentara, navodi nas na osnovanu sumnju da je re? o takozvanim “botovima” koji zarad njima znanih ciljeva pišu komentare po doma?im portalima.

Ti komentari su uglavnom “politi?ki korektni”, dakle naj?eš?e na sadrže eklatantne primere uvreda, pozivanja na mržnju bilo kakve vrste. Me?utim, njihova brojnost, istovremeno i jednostranost, signalizira nam da je re? o “organizovanom komentarisanju”.

Takve komentare uglavnom brišemo jer njihova svrha nije da doprinesu interakciji sa autorima tekstova, ili da daju dinamizam u me?usobnoj komunikaciji samih komentatora, ve? da promovišu jedan od mogu?ih stavova kroz masivnost komentara.

I ranije je bilo napada takozvanih “botova” na naš sajt, ali nikada ovolikim intenzitetom. Prethodni slu?aj se odnosio na tekst koji je najavljivao miting jedne stanke. Na taj tekst je stiglo oko trista komentara sa unisonim vrednosnim stavom, zbog ?ega smo ih obrisali.

Poru?ujemo našim vernim ?itaocima i ?itateljkama da se radujemo konstruktivnoj, nepristrasnoj, na ?asnim motivima zasnovanoj interakciji sa redakcijom Danasa i portala danas.rs, te da ?emo stoga nastaviti posve?eno da objavljujemo komentare koji zadovoljavaju elementarne eti?ke standarde.

S druge strane, smatramo da je istovremeno sasvim opravdano da ne odobravamo komentare koji nemaju za cilj kreiranje konstruktivnog dijaloga me?u ?itaocima i ?itateljkama portala danas.rs. Ovakve komentare ne?emo odobravati ni ubudu?e, bez obzira koji odnosno ?iji stav zastupaju.


Neki od komentara

•”Saša Jankovi? dolaskom VBA provocira Gaši?a, a bolje bi mu bilo da se ?asno povu?e sa funkcije na kojoj se nalazi. Da ode kod porodice Gojkovi? i kaže joj: “Oprostite, Vaš sin se nije sam ubio”! Gde mu je savest?”

• “O zaštitniku svojih interesa suvišno je govoriti, njegova prošlost je rekla više od svih izgovorenih re?i.” “Saša Jankovi? provocira vlast, a ima podršku sa zapada. On želi da dokaže kako ova vlast nepravilno funkcioniše. Na njegove provokacije ljudi iz vlasti reaguju, sukobi se neprestano gomilaju i tome nikad kraja. Najteže je porodici njegovog najboljeg druga.”

•”?itaju?i tekstove o Saši Jankovi?u, sti?em utisak da je re? o mitskom bi?u koje ima sve vrline ovog sveta ili sve mane. Zavisi od li?nog stava autora teksta. Ne samo ovog. Sve sami li?ni stavovi koji zanemaruju realnost.”

• “Nisam pravnik, ali kao ?ovek smatram da nijedno krivi?no delo nikada ne zastareva. Sudilo se bivšim fašistima iz 2. svetskog rata (Artukovi?). Isto tako slu?aj Gojkovi? treba hitno pokrenuti. Ministar policije je svojom izjavom o zastarelosti slu?aja napravio lapsus. Prema tome, zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? ne sme više biti nedodirljiv i treba ve? jednom ponovo pokrenuti postupak u cilju dokazivanja istine, zbog roditelja nesre?nog mladi?a.”

 

Autor je urednik portala www.danas.rs

(Danas)

Podelite ovu stranicu!