Goran Hadžić radio i za Hrvate

30 May 2011

Poslednji haški begunac Goran Hadžić bio je deo mreže ljudi s hrvatske i srpske strane, kojima je zadatak bio da izazivaju i podstiču ratne sukobe i kao takav je sarađivao s hrvatskom vlašću, izjavio je bivši hrvatski ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac.

Josip Boljkovac kaže da ipak još nije vreme da se obelodani kada je Hadži? radio za Hrvate.

Boljkovac, koji je bio šef hrvatske policije do jula 1991. godine, u svojoj knjizi “Istina mora iza?i van” pomenuo je i Hadži?a, koga Tribunal sumnji?i za progon Hrvata iz isto?ne Slavonije, za ubistva, mu?enja i plja?ku napuštenih hrvatskih ku?a. Boljkovac je opisao dog?aje od 30. marta 1991. godine, kada je hrvatski MUP zauzeo Plitvice nakon oružanog sukoba sa srpskim dobrovoljcima. Tada je uhapšen i Hadži?, koji je sproveden u Zagrebu, odakle je pod nikad razjašnjenim okolnostima pušten na slobodu.

“Hadži? je bio naš ?ovek i naravno da je oslobo?en nakon Plitvica, gde se zatekao slu?ajno. Vra?ao se s Borivojem Savi?em iz Obrovca, sa sastanka srpskih politi?kih rukovodilaca gde je odbijen predlog da se ide na pobunu u tom delu Hrvatske, pa je svratio na Plitvice. Nije znao, kao ni Savi?, za akciju našeg MUP-a, to je sigurno”, naveo je Boljkovac. “Na Plitvicama su ga naši zarobili i isprebijali, pa smo se moj pomo?nik Slavko Degoricija i ja pobrinuli da dobije lekarsku pomo? u Zagrebu i obišli ga. I kasnije je bio ‘na vezi’, u?estvovao je na jednom sastanku u Staroj Pazovi gde sam vodio našu delegaciju, a Radmilo Bogdanovi? delegaciju MUP-a Srbije.
Hadži? je bio funkcioner Saveza komunista Hrvatske u rodnom Pa?etinu kraj Vukovara, nakon ?ega je prešao u Srpsku demokratsku stranku i tamo odmah dobio važne uloge. Postavljen je za predsednika SDS-a Vukovara, pa u junu 1991. za predsednika Srpskog narodnog ve?a Slavonije i Baranje, što je bila prete?a kasnije SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.

Hadži?a je Haški tribunal osumnji?io i za u?eš?e u udruženom zlo?ina?kom poduhvatu zajedno sa Slobodanom Miloševi?em, Jovicom Staniši?em, Vojislavom Šešeljom, Željkom Ražnatovi?em Arkanom i ostalima u vlastima ili pri vlastima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Srbije.

Hadži? je nestao sredinom jula 2004. sa svoje tadašnje adrese u Novom Sadu, nakon što je Beograd primio optužnicu iz Haga, u kojoj je traženo i njegovo izru?enje u roku od 72 sata, piše list. Slobodna Dalmacija navodi i da je Boljkovac za jedan frankfurtski list svojevremeno dao intervju u kome je Gojka Šuška, Vicu Vukojevi?a i Branimira Glavaša optužio da su u prole?e 1991. ispalili dve granate iz baca?a “ambrust” na Borovo Selo, kako bi izazvali sukobe u tom delu Hrvatske. To ide u prilog Boljkov?evoj tezi da je rat namerno izazivan i podstican s obe strane, jer je nedugo nakon akcije “ambrustima”, u pokušaju zauzimanja sela, poginulo 12 hrvatskih policajaca, naveo je list.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!