GORAN BORKOVIĆ: Vlast nas mrzi, ali čitaju sve što napišemo

25 Nov 2016

Zabavno je kad na funkciji resornog ministra imate čovjeka kojega vaše pisanje zbilja nervira. A znate da svaki tekst koji napišete pročita

U ponedjeljak, 21. novembra u Zagrebu predstavljena je prva crowdfunding kampanja za medije u Hrvatskoj, koju je pokrenuo neprofitni portal Forum.tm.

Kampanja pod nazivom “Neka vide da nas ima” postavljena je na platformi Indiegogo i traje mjesec dana, a okvirni cilj bio je da se prikupi 5000 dolara.

Samo dan nakon pokretanja ove kampanje, Forum.tm uspio je skupiti željeni iznos, a kampanja nastavlaj dalje.

Njihova kampanja “Neka vide da nas ima” bila je odli?na prilika da sa glavnim i odgovornim urednikom Foruma.tm Goranom Borkovi?em razgovaramo upravo o ovoj jedinstvenoj kampanji te o stanju u medijima u Hrvatskoj ali i regionu.

Forum.tm pokrenuo je crowdfunding kampanju s ciljem da svi u?estvuju u finansiranju jednog neprofitnog medija. Dosta riskantno? Kako ste se odlu?ili za ovaj potez?
Za crowdfunding smo se odlu?ili nakon što je donedavni ministar kulture Zlatko Hasanbegovi? potezom pera izbrisao financiranje neprofitnih medija u želji da nas zgazi. Kao što vidite, nije mu uspjelo, na kraju je otišao on, ali nam je stvorio velike probleme u funkcioniranju. Program potpore provodio se tri godine. Omogu?io je da taj, tre?i medijski sektor, bude jedini koji zapošljava novinare. Još je važnija bila mogu?nost da sami ti novinari budu vlasnici medija u kojima rade, što jam?i njihovu neovisnost i slobodu u pisanju. Ideja crowdfundinga za medije nije, naravno, originalno naša. Postoji više uspješnih kampanja u svijetu, na primjer ona za nizozemski Correspondent, koji je uspio prikupiti ?ak 1,7 milijuna dolara.
Osim toga, željeli smo vidjeti i što o nama misle ?itatelji. S obzirom na potporu, nismo bili prisiljeni biti „klikabilni“. Nismo pod svaku cijenu objavljivali „ono što ljudi vole“, nego smo se na analiti?ki na?in bavili temama za koje smo mislili da su važne.

Jeste li iznena?eni uspjehom kampanje?
Lagao bih kad bih rekao da nismo. Iznena?ena je i ve?ina onih dobrih ljudi koji su nam puno pomogli u tehni?koj provedbi kampanje. Nismo izašli s pretjeranom cifrom, ako je to uop?e pristojno re?i budu?i da je pet tisu?a dolara ipak veliki novac. Posebno danas, kada u Hrvatskoj ima više od tristo tisu?a blokiranih gra?ana, pa ako pomnožite tu brojku s tri ?lana obitelji, do?i ?ete do više od milijun ljudi koji ne raspolažu svojim novcem. To je ?etvrtina Hrvatske, a to su ujedno i gra?ani kojima se obra?amo. Puno više nego politi?kim ili ekonomskim mo?nicima.

Vašom se kampanjom ispostavilo da ljudi ipak žele da finansiraju neprofitne medije…
Ovo je prva, recimo tako, velika medijska crowdfunding kampanja u Hrvatskoj. Koliko uop?e može biti velika s obzirom na bazu od petero novinara koji je rade, a koji nastoje preživjeti posljednjih mjeseci rade?i i druge poslove. Svakako nam je pomoglo da smo imali dobar timing. Nije nam štetilo ni to što smo svi redom novinari s više od dva desetlje?a radnog iskustva, pa nas je lakše prepoznati u šumi medija, a veliku pomo? dobili smo i od kolega koji su prvih dana kampanje o nama izvještavali. Me?utim, ne bih rekao da je to odgovor na stanje u ovom sektoru. Pravi odgovor bilo bi postavljanje modela koji bi obuhvatio cjelovitu pomo? medijskom sektoru, jer je stanje uistinu na rubu pucanja.

Ministarstvo kulture Hrvatske odlu?ilo je da zarati sa neprofitnim medijima, uskrativši im podršku u vidu finansiranja htjeli su da vas ne bude više. Kako je bilo uopšte funkcionisati za vrijeme bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovi?a?
Zabavno, jer na funkciji resornog ministra imate ?ovjeka kojega vaše pisanje zbilja nervira. A znate da svaki tekst koji napišete pro?ita. To je, da nije ove crne financijske strane, idealna pozicija za novinara. Hasanbegovi? ima ozbiljnih problema s osnovnim civilizacijskim vrijednostima za koje se mi zalažemo. On je, kako je sam rekao, pravaš star?evi?anskog tipa kojem antifašizam, sekularizam, rodna i LGBT prava gadno smetaju. Stoga je osobito zadovoljstvo bilo takvog – kako ga je prozvao Edo Maajka u intervjuu Forum.tm-u – „mustašu“ zate?i na fotografiji s ustaškom kapom, kao što su to napravile Novosti. Istinski je gušt bio gledati ga kako se opravdava da je to kapa pripadnika HOS-a iz Domovinskog rata, a da znate da je Hasanbegovi?, na papiru žestoki domoljub, rat proveo studiraju?i u Zagrebu.

A finansijski?
Ne pitajte. I ne samo financijski, nego su dolaskom Tomislava Karamarka i njegovih na vlast taj prostor ispunili tipovi poput tadašnjeg potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Tepeša, koji je u toj funkciji kora?ao ulicama Zagreba na ?elu horde koja je skandirala „Za dom spremni“. Naravno da se sav taj polusvijet oduševio mogu?noš?u da u?e u politi?ki mainstream i postane zna?ajan faktor. Broj prijetnji novinarima otad je zna?ajno pove?an. I mi smo dobili ne znam koliko pisama u kojima smo „hrvatski izrodi“, „?etni?ke kurve“, „paraziti koje treba istrijebiti“, a da o društvenim mrežama ne govorim. Policija je sve to mirno promatrala, sve dok Saša Lekovi?, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, nedavno nije umalo stradao zbog prepiljenih vijaka na kota?u automobila. Situacija se ponešto po?ela mijenjati, ali smo jako daleko od stanja u kojem novinari mogu mirno raditi svoj posao.

Kako uopšte djeluje neprofitni medij u Hrvatskoj, kao što je Forum.tm? Ako vas vlast finansira, ovdje u BiH se podrazumijeva da tu vlast mazite i pazite, jer tako treba. Je li to i u Vašem slu?aju?
Da se ne zavaravamo, lijeva opcija puno je bliža našoj ure?iva?koj politici od desne, ali rijetko ste u nekom mediju mogli pro?itati kriti?niji intonirane tekstove o tadašnjoj SDP-ovoj vladi od onih objavljenih na Forum.tm-u. Neki vašu poziciju žele iskoristiti da vas diskreditiraju, ali ?itatelji znaju pravu istinu. Više vjeruju svojim o?ima nego lažima onih koji ionako ništa ne ?itaju.
Osim toga, želio bih posebno naglasiti, ne radi se ni o kakvom državnom novcu. To nije ni Milanovi?ev ni Plenkovi?ev novac, nego naš, javni. Zadatak politike je da njime upravlja na najbolji mogu?i na?in. Zada?a novinara je da upozoravaju na greške koje pritom naprave. A što ovi koji ne ?itaju ništa pritom misle o meni i mom pisanju, da vam kažem iskreno, uop?e me nije briga. Važni su mi gra?ani koji ?ine javnost koja razmišlja svojom glavom, a ne kako im se kaže.

Kakvo je po Vama stanje u hrvatskim medijima?
Ukratko, katastrofalno, na više razina. Komercijalni sektor je u krizi i nastoji preživjeti onako kao što jedino zna, a to gotovo u pravilu zna?i „restrukturiranje“. Kad ?ujete tu rije?, odmah znajte da slijedi novo rezanje pla?a i novi otkazi. Svakih nekoliko mjeseci sjetim se re?enice Sande Hrvatin-Baši?, profesorice novinarstva u Kopru, koja je „proro?ki“ najavila što ?e se dogoditi: u novinama ?e ostati nekoliko odli?no pla?enih urednika, gomila mladih novinara i ljudi koji ?e pisati iz hobija. I internet je, naravno, donio svoje. Ni na velikim tržištima nisu uspjeli riješiti problem naplate sadržaja. Što se ti?e Hrvatske radiotelevizije, kao javnog sektora, i tamo je Karamarkova vlada u?inila veliko zlo postavivši podobne urednike, pa je mnogi nazivaju Kaptol TV, jer imate dojam da nema dana a da na nekom od programa ne ide prijenos mise ili emisija katoli?ke tematike.

Postoji li u tom kontekstu nezavisno novinarstvo u Hrvatskoj?
Naravno, postojalo je uvijek, ali je i prije i sada bilo gurnuto na marginu kako bi ga se onemogu?ilo u radu. Za sve neprofitne medije, poput portala Lupiga.com, garantiram da rade onako kao što žele i misle da trebaju raditi. Tu je i tjednik Novosti, koji – pomalo paradoksalno – izdaje Srpsko narodno vije?e, ali je okupio niz dobrih novinara. Odli?ne tekstove, zanimljivo, možete pro?itati u tjedniku Express, ?iji je izdava? dnevni list 24 sata, koji ima potpuno druga?iju uredni?ku koncepciju. Ima još niz fantasti?nih portala, ali, ponavljam, samo ih treba znati prona?i.

Pratite li stanje u regionu kada je rije? o medijskoj sceni?
Koliko stignem, imam svoje omiljene medije. Nije baš da visim na Avazu ili Kuriru. Drago mi je da beogradski tjednik Vreme uspijeva održati glavu iznad vode. ?ini mi se važnim istaknuti dolazak regionalnog televizijskog programa N1. Kada su krenuli emitirati, u Hrvatskoj je jedva tko znao za njih. Djelovali su nam kao neka televizijska stanica s iznimno dosadnim programom koja ?e odraditi što ima i nestati za godinu-dvije. Razgovaraju?i tada s kolegama iz Srbije, za?udio sam se da su tamo vrlo gledani, uz sva ograni?enja kabelskog emitiranja. Naravno, razlog je politika Aleksandra Vu?i?a, koji nije baš osobiti ljubitelj ne samo slobodnog, nego mi se ?ini i novinarstva uop?e. Mi smo tada još bili jedna pomalo dosadna država koja na europskoj periferiji depresivno živi neku krizu i recesiju za koje se nitko više ne sje?a kada su po?ele. A onda je krenulo! Karamarko je sa svojima u?inio da N1 prakti?ki u nekoliko dana postane potreban budu?i da su njegovi novinari hrabro govorili istinu. Nije bilo skrivanja, kao kod nekih drugih, ili uvla?enja u guzicu novoj vlasti, kao na HRT-u.

Šta su daljnji planovi Foruma.tm-a? Nastavljate sa kampanjom? Može li da u jednom momentu novca bude i previše?
Da se poslužim korporativnim rje?nikom, novca nikad previše. Iako smo u samo nešto više od 24 sata premašili ciljani iznos od 5000 dolara, pozvali smo ?itatelje da nas i dalje podrže, jer svaka uplata na ra?un zna?i i jedan tekst više. Kampanja pod motom „Neka vide da nas ima“ trajat ?e mjesec dana na platformi Indiegogo. Stalno osiguravamo nove nagrade za one koji nam daju potporu. Dio njih je materijalan, poput romana Ede Popovi?a „Mjese?ev meridijan“ i Viktora Ivan?i?a „Radnici i seljaci“, koja se ne prodaje u Hrvatskoj. Pa je tu zbirka kolumni „To?ka ?ovjek“ najboljeg IT-novinara u 2015. Olega Maštruka, koji je nagradu dobio upravo za tekst na Forum.tm-u. Kad se ve? hvalimo, tu je i naša Veronika Reškovi?, kojoj je HND dao nagradu za najbolju internetsku novinarku. Opet za rad na Forum.tm-u. Mali smo, ali nas ipak ima. Posebno nam je drag naš BiH-dvojac Zlatko Dizdarevi? i Emir Imamovi? Pirke. Dobro, ovaj drugi je ve? pomalo Dalmatinac… Svi donatori dobit ?e priznanje, vodit ?emo ih u obilazak propale tvornice „Nada Dimi?“ u Zagrebu, na projekciju dokumentarnog filma Darija Juri?ana „Gazda“, koji je nastao na temelju teksta objavljenog opet na Forum.tm-u. Nagrade smo nazvali po novinarskim izvorima, pa se tako kre?u od „neovisnog izvora“, preko „neimenovanog“ i „dobro upu?enog izvora“ do „dubokog grla“, kao najvišeg. Za njega smo osigurali statiranje u idu?oj sezoni popularne dramske TV serije „Novine“, ako je bude. Podržavateljima dajemo i mogu?nost da budu glavni likovi u pri?ama pisca Pirketa i Mladena Blaževi?a ili da dobiju fotografiju našeg poznatog fotoreportera Hrvoja Polana.
A ako nas uistinu grom pogodi s neba pa da sjednu milijuni, toliko je naših kolega koji se mu?e s preživljavanjem da bi u tren i to bilo malo. Ali, svakako, hvala na željama.

(Elvir Padalovi?, buka)

Podelite ovu stranicu!