Godišnjica smrti Srđana Aleksića

27 Jan 2016

Srđana Aleksića su u rodnom gradu na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je od batinanja branio svog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića

Danas se navršava 23. godina od smrti Trebinjca Sr?ana Aleksi?a, koga su u rodnom gradu na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je od batinanja branio svog sugra?anina, Bošnjaka Alena Glavovi?a.

Novi Beograd ?e danas u se?anje na hrabrog mladi?a dobiti ulicu Sr?ana Aleksi?a.

Aleksi? je u januaru 1993. uspeo da odbrani Alena Glavovi?a koga su ?etvorica naoružanih uniformisanih pripadnika Vojske Republike Srpske na silu izveli iz kafi?a i po?eli da tuku kundacima.

On je krenuo za njima i povikao da puste Alena, nakon ?ega su se ubice usmerile ka njemu i kundacima ga pretukli. Od povreda je pao u komu, a zatim, šest dana kasnije, 27. januara 1993. godine, podlegao povredama.

Sr?anov otac, Rade Aleksi? u ?itulji je napisao: “Umro je vrše?i svoju ljudsku dužnost”. On je u kasnijim izjavama novinarima rekao da želi da Sr?anova žrtva bude korisna budu?im generacijama, “kao putokaz da ?ovek nije sam u svetu, ve? da ima ?oveka na koga se može osloniti“.

Jedan od ?etvorice napada?a poginuo je na ratištu, dok su ostala trojica osu?eni na po dve godine i ?etiri meseca zatvora.

Alen Glavovi? je preživeo rat i danas živi u Švedskoj, sa suprugom i dvoje dece. Svake godine obilazi Sr?anov grob i u kontaktu je sa Radetom Aleksi?em.

Prolaz Srdjan AleksicNovi Sad je prvi grad u bivšoj Jugoslaviji u kojem je po Sr?anu Aleksi?u jedan prolaz u strogom centru grada dobio ime. Bilo je to na inicijativu koalicije nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina, a na inicijativu istih organizacija civilnog društva i Pan?evo je dobilo Prolaz Sr?ana Aleksi?a. Ulice Sr?ana Aleksi?a imaju i Sarajevo, Podgorica i Beograd.

Po motivima njegovog ubista snimljen je i igrani film “Krugovi”, reditelja Srdana Golubovi?a.

Sr?an Aleksi? bio je juniorski rekorder u plivanju i bavio se amaterskim pozorištem.

U njegovom rodnom Trebinju i danas je retko ko raspoložen da pri?a o tragediji koja je zadesila Sr?ana Aleksi?a i njegovu porodicu, jednako kao što ne žele da govore ni o progonu nesrba iz tog grada tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Rade Aleksi?: Prolaze godine, ali ne i Sr?anova dobrota

Na 23. godišnjicu od herojskog ?ina i tužne smrti Sr?ana Aleksi?a, reporterka N1 je u Trebinju razgovarala sa njegovim ocem, Radetom Aleksi?em.

“Prošle su godine, prolaze, i Sr?anove i sva?ije. Ne prolazi ?ovek, on kao dobrota ostaje. Sr?an je svojim delom pomogao da to razumemo i shvatimo. Moja želja je da ispri?am koliko mi je žao što sam izgubio Sr?ana. Podse?am ljude da ovaj narod ima dušu i ose?aj. Ovde se može gajiti ?ovek uprkos svim nevoljama”, kazao je Rade Aleksi?.

On podse?a da su pre 23 godine, sticajem okolnosti, ?etvorica naoružanih ljudi hteli da ubiju Alena samo zato što je musliman.

“To je jedno dete koje smo poznavali i smatrali smo ga ?lanom porodice. Sr?an je uspeo da ga otme od njih, a onda su njega krenuli da tuku. To se desilo 21. januara, umro je na današnji dan”, prise?a se Aleksi?.

Kaže da je sa Alenom Glavovi?em koji živi u Švedskoj, sa suprugom i dvoje dece, i dalje u kontaktu.

“Alen svoju decu vaspitava da budu dobri ljudi. Ukazuje im na to šta je Sr?an u?inio za njih. Na Sr?anovom primeru on odgaja svoju decu”, kazao je Aleksi?.

U Trebinju jedan sportski objekat nosi ime Sr?ana Aleksi?a, kao i pliva?ki turnir.

“Ako gra?ani ovog divnog grada ne usvoje Sr?ana kao nešto što je dobro, i što ga pokre?e da razmišlja o drugom ?oveku, onda džaba ulica, džaba natpisi”, rekao je otac Sr?ana Aleksi?a.

Kazao je da su ga brojni pozivi i tople re?i koje je dobio u ove 23 godine održale u životu, i nije siguran kako bi prošao da se sve nije odvijalo ovako kako je sada. Kaže, da bi najve?a tuga bila to da je Sr?an poginuo uzalud.

“Ponosan sam na one koji prihvataju Sr?ana. Sretan sam i ponosan što živi sa nama. On negde lebdi izme?u nas, sa ose?ajem da je to ljudska dobrota”, kazao je Rade Aleksi? za N1.

Se?anje na Sr?ana Aleksi?a u Pan?evu

Srdjan Aleksic Gradjanska akcija PancevoAktivisti nevladine organizacije Gra?anska akcija Pan?evo, u prisustvu petnaestak sugra?ana, položili su danas buket cve?a na spomen-plo?u posve?enu Sr?anu Aleksi?u, i tako obeležili 23 godine od kada je u svom gradu od posledica prebijanja preminuo ovaj mladi Trebinjac.

“Sr?anovo herojsko delo poru?uje nam da ni danas ne smemo da ?utimo, ve? da moramo da reagujemo, suprotstavimo se svakoj nepravdi i štitimo ugrožene”, kazala je izvršna direktorica Gra?anske akcije Ljiljana Spasi?.

Spomen-plo?a je na zgradu Gradske uprave postavljena 2010. godine, na inicijativu Gra?anske akcije Pan?evo, a prolaz u najstrožem centru Pan?eva nazvan je po imenu tragi?no preminulog mladi?a.

Aleksi? je ubijen kada je odbranio nedužnog sugra?anina druge nacionalnosti, Bošnjaka Alena Glavovi?a, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njega su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske.

Ranije danas delegacija Gradskog odbora Demokratske stanke položila je na istom mestu venac.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!