Godišnjica od početka racije u Čurugu: Svi zločinci imaju ime

04 Jan 2016

Istorija nije sudbina, nego lekcija o pojedinačnoj odgovornosti

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da svi zlo?inci imaju ime i da ne može da postoji kolektivna odgovornost celog naroda.

Pastor je na obeležavanju 74. godišnjice od po?etka racije u ?urugu, tokom koje su 1942. godine ma?arski okupatori pobili i pod led Dunava i Tise bacili više hiljada gra?ana Novog Sada, Be?eja, Srbobrana i 12 mesta iz Šajkaške oblasti, kazao i da istorija nije sudbina, nego lekcija o pojedina?noj odgovornosti.

“I zato je važno Rešenje Vlade Republike Srbije od 30. oktobra 2014. godine, o ukidanju kolektivne odgovornosti pripadnika ma?arske i nema?ke nacionalnosti sa podru?ja ?uruga, Žablja i Mošorina, koji su nakon Drugog svetskog rata bili proglašeni ratnim zlo?incima primenom principa kolektivne odgovornosti“, rekao je Pastor.

On je poru?io i da se treba stideti svake prolivene suze i da je neophodno u?initi sve da se prevlada zajedni?ka teška i mu?na prošlost i imenuje svaka žrtva, javnim svedo?enjem o stradanju.

“Imamo zajedni?ku prošlost, duga?ki spisak grehova, ali i obavezu da u?inimo sve da se nikada ledeni dani zla ne ponove. Ako to ne u?inimo, nastavi?emo svi da živimo, ali u jednoj vrsti moralne tuposti, bez istine. Jer samo jedna istina nam može doneti utehu, da je komšija koji pruži ruku komšiji u vremenima zla i beš?aš?a – apostol dobra“, kazao je predsednik Skupštine Vojvodine.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin rekao je da se poslednjih nekoliko godina obeležavanje stradanja nevinih žrtava radi na dostojanstven na?in, onako kako bi oni to želeli.

“Do pre par godina postojale su naše i njihove žrtve, uvek je za patnju ljudi bio kriv onaj drugi. A od pre par godina smo sve žrtve po?eli da doživljavamo kao žrtve koje su stradale od zlo?ina?ke ruke, bez obzira ?ija je ta ruka. Jer zlo?ina?ka ruka nema nacionalnost”, kazao je Vasin.

Ambasador Ma?arske u Srbiji Atila Pinter ocenio je da je, zahvaljuju?i procesu ma?arsko-srpskog pomirenja, današnji doga?aj prorodan ?in, ali i da je za to bilo potrebno iskora?iti iz senke bolnih doga?aja iz prošlosti i staviti naglasak na obostrano razumevanje i poštovanje.

Prisutnima na obeležavanju  74. godišnjice ?uruške racije obratitli su se i predstavnici Skupštine opštine Žabalj, Memorijalnog društva „Racija 1942“ i Prve brigade kopnene vojske Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!