Godina nakon velikih protesta u BiH: Ne da nije bolje, nego je i gore

06 Feb 2015

Skoro ništa se nije promijenilo...

Godinu nakon velikih gra?anskih protesta u Bosni i Hercegovini, skoro ništa se nije promijenilo. Socio-ekonomska slika države gora je nego što je to bilo godinu ranije, kažu neki od u?esnika februarskih demonstracija i plenuma formiranih nakon njih. Prošlogodišnji protesti upravo su po?eli kao borba za radni?ka prava, protiv korupcije i plja?kaške privatizacije.

Velika stopa nezaposlenosti, sve ve?i broj gra?ana koji žive na ivici siromaštva, fabrike koje se zatvaraju, propale privatizacije i korupcija i dalje su sumorna slika bh. svakodnevnice.?

Po?elo je u Tuzli 5. februara. 2014. Dva dana kasnije hiljade gra?ana u skoro svim bh gradovima izašli su gra?ani, radnici, mladi i penzoneri. Tražili su isto: Prije godinu su obespravljeni radnici tražili upravo da se ovakva situacija u državi po?ne mijenjati. Bunt tuzlanskih radnika koji godinama nisu primili zaslužene plate ili onih ?ije su fabrike zbog nemara zatvorene, penzionera koji bukvalno nemaju šta jesti, prerastao je u veliku socijalnu pobunu koja se proširila širom države. Po?elo je u srcu nekadašnje bh. industrije – Tuzli 5. februara.

“Pravo na rad, pove?anje penzija, ukidanje plata ministrima i poslanicima nakon isteka mandata”, bili su samo neki od zahtjeva, koje su demonstranti slali.

Rezultat protesta bio je pad pet kantonalnih vlada, a nakon toga formiranje Plenuma gra?ana koji su trebali biti svojevrsan korektiv vlasti, do tada nevi?en u BiH. i onda je sve stalo.

Nastavili su da se bune samo tuzlanski radnici, no bez pretjeranog uspjeha. Godinu kasnije suo?avaju se sa istim problemima. Oni ?e i u subotu iza?i na proteste.

“Da stavimo samo do znanja vlastima da smo tu, da nismo stali sa protestima i da ?emo u datom momentu, kada vidimo da ne rade u interesu naroda u interesu radnika i gra?ana, reagovati”, kaže Sakib Kopi? iz sindikata Solidarnost.

Tuzla je nakon protesta dobila novu vladu, pretenciozno nazvanu vlada jedinstva, navodno ekspertnu vladu koja je trebala raditi na zahtjevima koje su postavili radnici. Skoro ništa od tih zahtjeva nije ispunjeno.

“To nije bila vlada nacionalnog jedinstva, niti ekspertna vlada, nego strana?kog jedinstva. Ja sam to u jednom trenutku nazvao ujedinjeni protiv naroda. Tu je osnovna svrha i poenta bila da se situacija iskontroliše i da se zadrže pozicije mo?i koje su bile dobro ugrožene nakon februarskih protesta u Tuzli. I sva ova bjesomu?na borba za politi?ke pozicije se zapravo ti?e toga da ko ne bude u vlasti mogao bi u zatvor”, kaže profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begi?.

Vjeruje da ni nove vlasti ne?e biti sposobne da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima.

“Ako se oni budu bavili zahtjevima mora?e poduzeti neke nepopularne mjere prema vlastitim strukturama. Jedan od osnovnih zahtjeva gra?ana na podru?ju Tuzlanskog kantona, ali i šire, jeste da se utvrdi odgovornost ljudi koji su nas vodili u proteklih petnaest godina. Da pravna država profunkcioniše, da se tužilaštva okrenui prema onima koji su nas doveli u ovakvu situaciju. To je osnova zahtjeva. Što se ti?eovih drugih zahtjeva koji su socijalno – ekonomske naravi, bojim se da tu nema kapaciteta da bi se oni tim stvarima ozbiljno bavili”, kaže Begi?.

Aida Sejdi?, u?esnica februarskih demonstracija iz Biha?a, kaže da je situacija godinu kasnije u BiH mnogo gora. Naro?ito kada je rije? o privredi. Ne o?ekuje da ?e vlasti izabrane na opštim izborima u oktobru išta bitnije promijeniti.

“Neko ko je ku?u rušio ne možemo od njega sada o?ekivati da ku?u i gradi. Oni koji su sada na vlasti doveli su ovu zemlju u stanje u kojem jeste. Ništa od njih bolje ne možemo o?ekivati samo gore. To su obi?ni finansijko-politi?ki mo?nici, ljudi koji se brinu samo o svom interesu i interesu svojih porodica, partija i njihovih porodica”, navodi ona.

Ines Tanovi? u?esnica sarajevskog Plenuma podsje?a da skoro nijedan od tadašnjih zahtjeva demonstranata nije ispoštovan. Na pitanje o?ekuje li nešto od nove vlasti odgovara:

“Mislim da njihova vlast ne?e trajati dugo, pogotovo ako krenu u smjeru u kojem su krenuli. Odnosno nisu krenuli nego nastavljaju da jašu kako su jahali. O?ekujem da ?e gra?ani sigurno kazniti takvo ponašanje, jer nakon dvadeset godina to je krajnje bezobrazno, pretjerano i bahato”, kaže ona.

7. februara prošle godine, sje?a se i Edin Vejzovi?, jedan od u?esnika demonstracija u Mostaru. Mostarci ?e i u subotu iza?i na proteste, kako bi obilježili godišnjicu protesta i skrenuli pažnju da situacija u državi ništa nije bolja.

“Svi mi koji smo svakodnevno u februaru prošle godine izlazili na demonstracije, svjedoci smo da se od tada nije mnogo toga promijenilo”, kaže on.

(Marija Arnautovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!