Godina 2014. najtoplija godina do sada

04 Dec 2014

Svetska meteorološka organizacija izjavila je da će ova godina postaviti novi temperaturni svetski rekord

Ova godina, najverovatnije, bi?e najtoplija godina ikad zabeležena, sa globalnom srednjom temperaturom za 0.57 oC ve?om od prose?ne temperature perioda od 1961. do 1990. godine, i 0,09 oC ve?om od proseka u poslednjih deset godina, kaže se u izveštaju Svetske meteorološke organizacije.

Ova 2014. bi?e 38. po redu godina sa neuobi?ajeno visokom srednjom globalnom temperaturom, navodi se u zborniku Svetske meteorološke oragnizacije “Status globalne klime” koji je objavljen tokom UN razgovora o klimi u Limi, u Peruu, u kojem diplomate dogovaraju novi svetski dogovor koji bi trebalo da bude potpisan u Parizu slede?e godine.

Zna?ajni toplotni talasi zabeleženi su u Južnoj Africi i Tunisu. Visoke temperature zabeležene su u severnim regionima Rusije, posebno u prole?e.

“U aprilu, topljenje leda na reci Ob u Sibiru krenulo je dve nedelje ranije nego ina?e, najranije do sada u proteklih 100 godina”, kaže se u izveštaju.

Iznad prose?ne temperature zabeležene su i u delovima Južne Amerike, Azije, Evrope i Australije.

Suše su zabeležene u delovima Južne Afrike, Kine i Brazila, a u SAD, u Kaliforniji, Nevadi i Teksasu, zabeležena je neo?ekivana velika suša, sa gotovo 60 odsto manje padavina nego ina?e.

U Indiji palo je za 12 odsto manje padavina od proseka. Manjak padavina zabeležen je i u Novom Zelendu i Zapadnoj Evropi.

Tokom marta ove godine 4000 porodica u delovima Južne Afrike bilo je pod poplavama. U Keniji, u februaru, od posledica strašnih padavina nastradalo je 10 gra?ana. Poplave su bile zabeležene i u severnom Pakistanu i Indiji tokom septembra, u njima je stradalo 250 ljudi, a preko 100.000 je raseljeno.

Ekstremno velike padavine zabeleže su u delovima Rusije, Japana, SAD, Argentine, Srbije i Francuske.

Do danas, u 2014. godini desile su se 72. tropske oluje, me?utim u odnosu na prosek u periodu 1981-2010 ipak nešto manji broj.

Nivo CO2 u atmosferi popeo se na 396 milionitih delova u 2013. godini, poslednjoj godini u kojoj su nam podaci dostupni. A to je 142 odsto više od nivoa CO2 u atmosferi od po?etka industrijske revolucije.

Oko 45 odsto CO2 emitovanog od strane ?ove?anstva od 2003. godine otišlo je u atmosferu; dok je ostatak apsorbovan u okeanima i zemljištu.

Izvor: ClimateWire i Scientific American

Podelite ovu stranicu!