Glumci traže da se Andraši smeni odmah

08 Jan 2015

Glumci očekuju da Mađarski nacionalni savet ispuni svoje obećanje

Glumci Drame na ma?arskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici u otvorenom pismu predsedniku Ma?arskog nacionalnog saveta zahtevaju da se Atila Andraši odmah smeni sa mesta umetni?kog rukovodioca Drame, preneo je portal Vajdasag Ma.

Predsednik Ma?arskog nacionalng saveta Jene Hajnal rekao je u ponedeljak na konferenciji za novinare da ?e Andraši biti smenjen 31. maja, odnosno na kraju pozorišne sezone, i da ?e za v.d. umetni?kog rukovodioca biti izabrana Kata ?armati.

Glumci su se u pismu osvrnuli na navode Hajnala da se protiv Andrašija vodi prljava kampanja. Oni su istakli da ne vode nikakvu kampanju i da nisu iznosili neistine.

U pismu se predsedniku Ma?arskog nacionalnog saveta prebacuje da u svom obra?anju nije prekinuo trend kampanje protiv glumaca Drame na ma?arskom koja se, kako se navodi, godinama vodi u medijima i na internetu. Glumci su poru?ili da ih je predsednik tog saveta predstavio kao ljude s kojima se ne može sara?ivati i naglasili da njegovi argumenti ili ne odgovaraju stvarnom stanju stvari ili su samo delimi?no istiniti.

U pismu se dodaje da je predsednik saveta o spornim doga?ajima iz prošlosti mišljenje formirao bez ikakvih konsultacija s ?lanovima Drame.

Glumice i glumci, njih ukupno 21, u otvorenom pismu potvr?uju da i dalje stoje uz Petronelu Kermeci, koju smatraju odgovaraju?om osobom u stru?nom i ljudskom smislu za vo?enje Drame, kao što je i napisala u svojoj konkursnoj prijavi.

Me?utim, pošto su svesni toga “da Ma?arski nacionalni savet nikad ne bi imenovao Petronelu Kermeci na ?elo Drame, jer bi time otvoreno priznao da je pogrešio u vezi Andrašija”, ?lanovi Drame na ma?arskom ?e podržati Katu ?armati, “ako je taj savet stvarno podržava na mestu umetni?kog rukovodioca”.

Glumci su naveli da ?armati smatraju izuzetnim stru?njakom i korektnim ?ovekom i da o?ekuju da se ispuni obe?anje i da ?e ona dobiti podršku i na duži rok na mestu umetni?kog rukovodioca. Pismo je ujedno potpisala i Kermeci.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!