Gligorov: Novac od Telekoma usmeriti u investicije

31 Mar 2011

Gligorov je na skupu “Konkurentnost privrede Vojvodine” rekao da novac od prodaje Telekoma treba da se usmeri u investiciona, a ne u potrošna dobra

Ekonomski analiti?ar Vladimir Gligorov izjavio je danas da novac od budu?e prodaje Telekoma mora da bude upotrebljen u investicije a ne u potrošnju, kako bi se umanjili efekti ekonomske krize u kojoj se Srbija nalazi.
Gligorov je na skupu “Konkurentnost privrede Vojvodine” rekao da novac od prodaje Telekoma treba da se usmeri u investiciona, a ne u potrošna dobra.
On je kazao da je nezaposlenost u Srbiji dramati?no velika i da je u poslednje dve godine bez posla ostalo 400.000 gra?ana, što je gore nego bilo gde u regionu Balkana. Naveo je da je stopa zaposlenosti u Sbriji ispod 50 odsto.
Pored toga, dodao je Gligorov, realni dohoci su zna?ajno smanjeni a siromaštvo je zna?ajno pove?ano, što dovodi do socijalnih tenzija, koje ?e neminovno imati i svoje politi?ke posledice.
Prema njegovim re?ima, Srbija je u ekonomskom smislu izgubila 30 godina pa je danas nivo industrijske proizvodnje nešto viši od 40 odsto u odnosu na nivo iz 1989. godine.
Gligorov je ocenio da treba stimulisati strane investicije u industrijsku proizvodnju.
Ekonomski analiti?ar Miroslav Prokopijevi? ocenio je da politi?ke elite nakon demokratskih promena od 5. oktobra 2000. godine nemaju sluha za suštinske ekonomske reforme.
On je ocenio da je suština u reformi javnog sektora u Srbiji, koji zapošljava oko pola miliona gra?ana, od ?ega je oko polovine zaposlenih višak.
Prokopijevi? je rekao da bi suštinske reforme zna?ile otpuštanje ili prekvalifikaciju viška zaposlenih, za šta ne postoji politi?ka volja, odnosno niko ne sme da “dirne u tu temu”.
Prema njegovim re?ima, politi?ke volje za korenitim ekonomskim reformama nema ni na državnom ni na lokalnom nivou, sem nekih izuzetaka kao što je Opština In?ija.
“U Srbiji je potrebno promeniti ekonomska pravila igre, što se niko ne usu?uje da uradi”, rekao je Prokopijevi?.
On je ocenio da Vojvodina nema i u sadašnjim okolnostima ne može da ima uticaja na privredne tokove.
Prema njegovim re?ima, Razvojna banka Vojvodine je loš projekat i bolje bi bilo da se umesto nje osnuje fond preko kojeg bi se stimulisale opštine koje bi ušle u suštinske reforme.
Dvodnevni seminar “Konkurentnost privrede Vojvodine” koji se održava u Medija centru Vojvodine namenjen je novinarima, a organizuje ga Centar za strateško-ekonomska istraživanja Vojvodina-CEŠ, uz pomo? Austrijske agencije za razvoj.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!