GG „Maja Gojković”: Brisanje srpskog naroda

27 Sep 2008

Grupa

Grupa gra?ana “Maja Gojkovi?” saopštila je ju?e da je predloženi nacrt statuta APV u suprotnosti s Ustavom Republike Srbije i da se njime ozbiljno ugrožava suverenitet srpskog naroda, na?ela jednakosti gra?ana, pozitivne diskriminacije manjina, jednakost oblika svojine i nepovredivost vlasništva.

U saopštenju se kaže da je predloženi nacrt statuta razmatrao Savet GG “Maja Gojkovi?” za propise, koji je zaklju?io i da taj nacrt sadrži rešenja koja negiraju princip me?unarodnog prava i tako ugrožavaju me?unarodni suverenitet države Srbije. Što se ti?e formiranja stalnih mešovitih delegacija koje regulišu odnose republi?kih i pokrajinskih organa, GG „Maja Gojkovi?“ smatra da se time Vojvodina izjedna?ava sa Srbijom “kao da su u pitanju dve suverene države”.

Nacrt statuta u suprotnosti je s Ustavom, ocenjeno je, jer “briše srpski narod kao državotvorni i uvodi Vojvodinu u evropski sistem regiona koji ne postoji”.
Zaklju?eno je i da Skupština Vojvodine ne može predlagati kandidata s teritorije Vojvodine za sudiju Visokog saveta pravosu?a ili kandidata za sudiju Ustavnog suda, s obzirom na to da se na?in predlaganja reguliše zakonom.

“Osnivanje saveta nacionalnih zajednica protivustavno zahteva od poslanika da se nacionalno izjašnjavaju.
Nacionalni saveti mogu da odlu?uju o pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, upotrebe jezika i informisanja, ali ne mogu da osnivaju ustanove”, kaže se još, i dodaje da je sve što se ti?e ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava ve? regulisano najvišim pravnim aktom.

U delu gde se definišu nadležnosti APV stvori?e se, ocenjeno je, paralelan i glomazan aparat pokrajinske vlasti, zbog ?ega ta grupa gra?ana pita: „Da li je nacrt statuta proizvod želje za pove?anjem administracije?“
Saopšteno je da se GG „Maja Gojkovi?“ zalaže za suštinsku decentralizaciju državne uprave, ne kroz proširivanje nadležnosti Pokrajine i dupliranja državnog aparata, ve? kroz proširivanje nadležnosti lokalnih samouprava.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!