GEORGIEV / DOJČINOVIĆ: Poruka vlasti – ili ste lopovi ili strani plaćenici

23 Nov 2016

U medijima u Srbiji postoji malo hrabrosti. U RTS-u koji je javni servis, slugeranjstvo koje sada vidimo je odvratno. Šta sprečava Blic, koji ima velikog inostranog vlasnika, da se bavi istraživačkim novinarstvom?

Me?unarodna konferencija o stanju medija u organizaciji Medijskog foruma Jugoisto?ne Evrope (SEEMF) osta?e upam?ena manje po onome što je bila njena tema, ili zaklju?cima skupa, a više po ?injenici da je deo novinara napustio skup u trenutku obra?anja srpskog premijera Aleksandra Vu?i?a.

Skup su napustili novinari Centra za istraživa?ko novinarstvo Srbije (CINS), KRIK-a, BIRN-a, Centra za istraživa?ko novinarstvo iz Crne Gore i Maglo?ista?a iz Subotice. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? je ranije otkazao u?eš?e zbog najavljenog obra?anja premijera, za koga kaže da je “provereni neprijatelj medijskih sloboda”. Taj gest je trebalo da ukaže na teško stanje medija i na sve ve?i pritisak vlasti na medije, iako je na skupu srpski premijer rekao “da se protivi bilo kakvom mešanju u ure?iva?ku politiku medija” i da vlada “želi da o tome razgovara”.

Vlast ne želi dijalog – samo monolog

„Mislim da je taj potez kolega bio dobar, i da je prosto potrebno i na takvom jednom mestu upozoriti šta se dešava sa medijima u Srbiji”, isti?e za DW Slobodan Georgiev, novinar BIRN-a. “A ono što se dešava je da se stvara atmosfera u kojoj vi ne možete da se profesionalno bavite novinarstvom, i ukoliko taj vaš rad podrazumeva bavljenje onim što radi srpska vlada. Dakle, svi oni koji ne žele da budu PR služba vlasti su okarakterisani kao neprijatelji države. A nosilac tog odnosa i simbol tog odnosa prema medijima je Aleksandar Vu?i?”.

Suština spora, da ga tako nazovemo, izme?u srpskog premijera i medija jeste delimi?no opisana i u izveštaju Evropske komisije, isti?e za DW Stevan Doj?inovi?, urednik KRIK-a. “Novinari u Srbiji se nalaze pod velikim pritiskom, doživljavaju pretnje, i ne mogu da obavljaju svoj posao. A to je utoliko ?udnije jer je vlada deklarativno za borbu protiv korupcije i kriminala, ali i pored toga medije koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala vidi kao neprijatelje a ne kao saveznike”.

Srbija je na putu ka Evropskoj uniji (EU), srpski premijer za to ima podršku, i to je ono što mi pozdravljamo, napominje Slobodan Georgiev. “Me?utim, ono što se dešava unutar Srbije nisu nikakvi demokratski procesi, to je jedna vrsta regresije kako u oblasti vladavine prava tako i u oblasti slobode izražavanja”. A što je najgore od svega, naglašava Georgiev, premijer je na tom skupu govorio o razgovoru, “ali sa njim nema razgovora. Svi vide da nema mogu?nosti da se razgovara, on umesto toga traži da se svi njemu povinuju, a ta nemogu?nost razgovora poti?e s vrha vlasti, jer vrh te vlasti odbija razgovor”.

Mediji izbegavaju konflikt s vlastima

Trebalo bi ipak re?i da su temelji ovakvog odnosa prema medijima postavljeni i u vreme prošlih vlada, naro?ito u vreme vladavine Borisa Tadi?a, isti?e Stevan Doj?inovi?:

“On je sada samo evoluirao i postao ekstremniji. Nekada ste imali cenzuru, da neki sadržaji nisu mogli da budu objavljeni, a sada pored toga imate i obra?une s medijima koji pokušavaju da ozbiljno rade svoj posao, a oni su se sveli na Internet i nekoliko malotiražnih medija”.

Doj?inovi?, komentarišu?i izjavu premijera kako se ne meša u ure?iva?ku politiku medija, prime?uje da se zaista ne može sve prebaciti samo na teren vlasti:

“Pitanje koje nismo raš?istili je koliko neko iz vlasti zove medije i vrši pritisak, a koliko su mediji sami skloni autocenzuri zbog nekih svojih benefita. Mislim da imamo kombinaciju oba faktora. Tako da se to mora rešavati i prema vlasti, ali i prema medijima. Jer, recimo, šta spre?ava Blic, koji ima velikog inostranog vlasnika, da se bavi istraživa?kim novinarstvom? Mislim da i sami mediji kreiraju i pristaju na takav odnos, jer im je tako jednostavnije da ne ulaze u konflikte sa vlastima, a istovremeno su se i totalno udaljili od ?italaca”.

Pritisak preko tokova novca

Prva stvar koju je Srpska napredna stranka (SNS) uradila kada je došla na vlast je preuzimanje reklamnog prostora i tokova novca prema medijima, upozorava Slobodan Georgiev. “I onda neko kaže, pa niko nas ne zove da vrši pritisak. Pa naravno da ne zovu, jer to rade preko novca. A mediji su shvatili da ako ne izveštavaju na na?in koji je pohvalan prema vlastima, ne?e opstati na tržištu”.

Vlast guši svaku kritiku

Problem koji spre?ava dijalog vlasti i medija je što one nikoga i ne priznaju za kredibilnog sagovornika, smatra Georgiev:

“Dakle, vi ste ili opozicija- zna?i lopovi, oni koji su pokrali sve i uništili zemlju, ili ste strani pla?enici. A ako na kraju niste ni lopovi ni strani pla?enici onda ste prosto otpisani kao budale i lažovi. Zna?i, ne?emo da razgovaramo ni sa lopovima ni sa stranim pla?enicima, a naro?ito ne sa budalama i lažovima. Kako u takvoj situaciji možete o?ekivati neki dijalog? A za to vreme guše svaki glas, i to ne samo u medijima nego i na društvenim mrežama-toliko dakle daleko ide njihova fascinacija kontrolom tog sada proširenog medijskog prostora”.

Sagornici DW navode kako jedino rešenje vide u pokušaju medija da profesionalno i hrabrije rade svoj posao. Slobodan Georgiev smatra da se to pre svega odnosi na Radio Televiziju Srbije (RTS), “koji je javni servis. Jer, ovo slugeranjstvo koje sada vidimo je odvratno. Vlast sve ovo ne bi mogla da radi da u medijima postoji malo hrabrosti. S druge strane, trebalo bi da budemo pošteni i kažemo da su mediji slika stanja demokratije u Srbiji; ne možemo o?ekivati da mediji budu savršeni i profesionalni u zemlji u kojoj ve?ina institucija ništa ne radi”.

(Ivica Petrovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!