ANA LALIĆ: Gde obraz zakaže, stomak uskoči

31 Aug 2012

Dijareja koja je otvorila novu stranicu novosadske istorije

Prizor koji se u sredu mogao videti u Skupštini Vojvodine, prilikom pokušaja svojevrsnog pu?a na brzinu sklepane gradske ve?ine sa?injene od kojekakvih stranaka, pokreta, izopštenih, zalutalih i “manjinaca”, oduzimao je dah.

Koliko god seže istorija velelepne zgrade u kojoj se ova vesela družina u sredu okupila, sigurno je da u ovom zdanju nikada nije sedelo više probisveta. Navodni Romi, pa nekadašnji šticung dileri pod ruku sa preokrenutom bra?om ?etnicima, naprednjaci-nikad radikali, socijalisti sa gr?em u stomaku, pupsovci sa lošim varenjem, te oni što su za Novi Sad odmah, zajedno sa onima što su za slobodnu Vojvodinu nikad… Bilo je tu papu?a i trenerki, novih patika, kariranih bermuda, kajli sa krstom veli?ine proporcionalne koli?ini “patriotizma” vlasnika, natapiranih šišaka, dekoltea, krivih potpetica na brzinu nazuvenih, jer, bože moj, ko ?e se spremiti za 45 minuta…

Okupljanje je po?elo na parkingu, kako i dolikuje ozbiljnosti situacije. Sricao se statut grada još vru? od strana?kih štampa?a, svojevrsni parking-instant kurs politi?kih nauka, sveden na “oni ?e da lete, a mi ?emo da uletimo”.

Kao japanski turisti zagledani u kišobran vodi?a, okupljeni budu?i ve?inci su pratili malobrojne u kravatama i odelima, uzdaju?i se da oni, valjda, znaju šta rade. Obavešteni da treba da prave “ve?inu”, tiskaše se u grupama, u želji & nameri da izgledaju što “ve?inskije”. I zaista, par minuta pred zakazani po?etak vanredne sednice Skupštine grada, na kojoj je “the new one crowd” sama insistirala, izgledalo je da se ve?ina mukom nategla na taman koliko je potrebno. Cirka 40 duša.

Me?utim, tada je popustila petlja. I to u bukvalnom smislu.

Jednom od ve?inaca pobuni se ne savest, a ni dostojanstvo, ve? stomak.

Preseklo ga baš na pola puta do Banovine.

(Ne)zgodna situacija u (ne)zgodnom momentu. Da li je do godina, treme, pokvarene hrane, uglavnom… popustilo.

A da su njeni zakoni neprikosnoveni i mo?niji od svake zemaljske i politi?ke sile, priroda je u slu?aju ovog odbornika demonstrirala na nimalo šarmantan na?in. Dijarejom!

Stoma?ne tegobe nesretnog odbornika, kog je novoformirana parking-ve?ina ve? po?ela da sumnji?i za korupciju, dok ga malobrojni smatraše i žrtvom demokratskog trovanja, potrajale su taman toliko da se skupština odloži. Sumnje u njegovu ?ast se, ?im je probiotik proradio, ispostaviše neosnovane, jer se bole?ivi odbornik nakon sat vremena ipak dovukao do Banovine, ali, avaj… Ispostavilo se da novi ve?inci, ometeni “teku?im” problemom, u klju?nom momentu ipak nisu bili dovoljno “ve?i”.

Osetljivom probavom odbornika otvoreno je novo poglavlje novosadske istorije.

Nebitno ko ?e ?initi ve?inu, stari ili novi, trenerke ili odela, krsta?e & kokarde ili ugla?eni & proevropske (ne)poštenja?ine.

?injenica je da sudbina Novosa?ana, koji ve? svakako godinama plivaju u g…, više ne zavisi od toga kome su dali svoj glas, ve? isklju?ivo od obraza i probave politi?kog pojedinca i ni?im izazvanih anonimusa, kolateralnim pogreškama i nategnutim kombinatorikama.

A sam pogled na skupštinsku salu te srede popodne, ve? je jasno govorio: dijareja je bila jedina logi?na, ali nažalost i najpametnija stvar koja se tog dana zbila u vojvo?anskoj Banovini.

Ana Lali? (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!