Gavrilović: Gradovi u Srbiji postali podrumi republičke vlasti

30 Aug 2017

"Putem medija i partija ulazimo u jednu etapu gde je pravna država poništena"

Zoran Gavrilovi? iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je u Danu uživo TV N1 da su lokalne samouprave u Srbiji postale podrumi u koje je republi?ka vlast preselila korupciju. Zlatko Mini? iz organizacije Transparentnost Srbija upozorio je da ?e se sredstva kojima se “kupuje” lojalnost glasa?a u jednom trenutku istopiti.

Pretnje gradona?lenika Subotice, video u kojem dugogodišnji prvi ?ovek Jagodine Dragan Markovi? Palma deli novac po sopstvenom naho?enju, nebiranje sredstava za obra?un sa politi?kim protivnicma – samo su neke od pri?a koje su u svega nedelju dana obeležile vesti u Srbiji. Re? je o slu?ajevima koji su zabeleženi i koji se ne mogu osporiti, što name?e pitanje šta se sve dešava daleko od o?iju javnosti.

Gavrilovi? isti?e da je važno otvoriti pitanje statusa i integriteta lokalnih samouprava, jer se korupcija koja je koliko-toliko osvetljena na republi?kom nivou, zahvaljuju?i donošenju novih zakona, sklonila na lokalni nivo.

U Srbiji je na delu divlja “decentralizacija”, upozorava Gavrilovi?, gde položaj jednog grada ili opštine zavisi od toga ko je na ?elu tog grada i koliko njegovi glasovi zna?e kada se donose zakoni ili bira vlada.

“Imate situaciju da postoji trend partizacije. Umesto da (u slu?aju Subotice) reaguje tužilaštvo, imamo situaciju da ?e partija da prese?e. Ono što me plaši je da putem medija i partija, ulazimo u jednu etapu gde je pravna država poništena. I taj gradona?elnik i taj mladi?, ako su imali saznanja o krivi?nim delima, po zakonu su bili dužni da obaveste tužilaštvo. Zašto to nisu uradili”, pita se on.

Gavrilovi? smatra i da organi zaduženi za pra?enej budžeta, tj. Državna revizorska institucija (DRI), Agencija za borbu protiv korupcije i tužilaštvo ne rade svoj posao.

“Imate izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je trebalo tužilac da uzme, gde se za rezanje klju?eva u jednoj lokalnoj samoupravi troši 20.000 evra godišnje”, podse?a on.

Srbiji je potrebna demokratska država, poru?uje Gavrilovi? a klju?ni uslovi za to su, prema njegovim re?ima, sloboda govora, sloboda medija i ljudi od integriteta na javnim funkcijama.

“Žalosno je da mi 2017. postavljamo pitanje šta treba da se desi da bi bio sankcionisan lokalni funkcioner koji je zloupotrebio položaj. Da li je normalno da se prave privatno-javna partnerstva, a da ne možemo da dobijemo ugovore o tome. Naš zajedni?ki novac se ulaže! Kada se donosi budžet trebalo bi da se gra?ani pitaju šta im treba, a nama je na to re?eno: ‘Imamo koalicioni sporazum kojim je definisano koliko stranka A, B, C treba da dobije para da zadovolji glasa?e’. Ovo je kupovina podrške”, ocenjuje Gavrilovi?.

Mini?: Sredstva ?e se istopiti i svi ?e ostati na goloj ledini

Zlatko Mini? ukazao je na to da se posle incidenta u Subotici oglasio gradona?elnik Bogdan Laban re?ima da ?e sve biti razrešeno u partiji.

“Imamo pitanje politi?ke odgovornosti, gde se kao i u bezbroj prethodnih slu?ajeva prepušta partiji, odnosno predsedniku partije da im on stane u zaštitu i kaže da ne?e da ih da ili da najavi da ?e da odu u bliskoj budu?nosti. Nema ose?aja odgovornosti – ‘Jesam, pogrešio sam, podnosim ostaku’. Ho?e li reagovati nadležni organi, jer ovo nije partijska stvar. To su dve stvari koje su meni zazvonile u samom uvodu”, isti?e Mini?.

A ta?ku na ceo slu?aj ne treba da stavi partija, ve? javnost i mediji treba da odlu?e kada se stavlja ta?ka, smatra Mini? ali istovremeno izražava o?ekivanje da ?e se mejnstrim mediji tom temom baviti onoliko koliko im je sugerisano, dozvoljeno ili onoliko koliko im stranka odškrine vrata.

Mini? podse?a i da gradovima u Srbiji vladaju lokalni šerifi koji su izgradili uticaj na gra?ane u nekim slu?ajevima odli?nim radom, a u nekim slu?ajevima i povla?enjem sumnjivih populisti?kih poteza.

Podse?a da je nedavno jedan bivši funkcioner vladaju?e SNS objasnio mehanizam zapošljavanja po kojem se iz partije šalju spiskovi ljudi koje treba zaposliti u privatnim preduze?ima koja su dobila državne subvencije. To je, kako kaže, na nedavnom snimku potvrdio i sam Dragan Markovi? Palma kada je rekao da ?e poslati jednog ?oveka u kompaniju Andrea konfekcioni koja je u Jagodini, uz državne subvencije, otvorila fabriku za proizvodnju cerada.

“Ljudi onda doživljavaju da im je partija omogu?ila posao. Ogroman broj penzionera misli da ne bi dobili penziju da nema predsednika Vu?i?a, jer je Krkobabi? u kampanji rekao da ne?e biti penzija ako SNS ne pobedi na izborima. Na tome se održava model lokalne vlasti. Ne treba vam mnogo novca da održite taj sistem”, objašnjava Mini?.

Isti?e i da grad Jagodina dobija sredstva iz budžetske rezerve, zbog nedostatka novca, a Dragan Markovi? Palma istovremeno u tom gradu “gradi švedsku državu”.

Gra?ani su, kako kaže, nesvesni da ?e se ti resursi u jednom trenutku istopiti.

“Ne može grad koji dobija novac iz budžetske rezerve da opstaje ili da ima nepoznate donatore. Zašto ti ljudi to rade (daju donacije) – opet postoji sumnja da rade to zato što imaju korist sa druge strane. Taj posao, i ti pokloni, i ta socijalna pomo?, to ?e se iscrpeti i svi ?e ostati na goloj ledini. Ti investitori ne?e ostati ve?no, taj javni sektor ?e da bankrotira, ne?e biti transfera”, upozorava Mini?.

On poru?uje da je rešenje u izgradnji pravne države.

(N1)

Podelite ovu stranicu!